Πως εγκαθιστούμε το «Node.js» και λύνουμε ακατανόητα σφάλματα για το πρόγραμμα Stacer

Συζήτηση στην κατηγορία 'Εφαρμογές [Ερωτήσεις - Απορίες]' που ξεκίνησε ο χρήστης mikeius666p, 19 Φεβ 2017.

 1. Καλημέρα!!! Η Helen παρουσίασε μία πολύ χρήσιμη εφαρμογή για μένα, το Stacer.Δεδομένου όμως ότι βασίζεται σε τεχνολογία electron, δυσκολεύομαι πολύ να εγκαταστήσω την εφαρμογή με τον συνηθισμένο τρόπο.Συγκεκριμένα σε αυτή την εντολή μου βγάζει αυτό:
  Κώδικας:
  [email protected] ~/Stacer $ npm install && npm start
   
  > [email protected] start /home/mike666/Stacer
  > electron .
   
  /home/mike666/Stacer/node_modules/electron/index.js:9
   throw new Error('Electron failed to install correctly, please delete node_modules/' + path.basename(__dirname) + ' and try installing again')
   ^
   
  Error: Electron failed to install correctly, please delete node_modules/electron and try installing again
    at Object.<anonymous> (/home/mike666/Stacer/node_modules/electron/index.js:9:9)
    at Module._compile (module.js:410:26)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10)
    at Module.load (module.js:344:32)
    at Function.Module._load (module.js:301:12)
    at Module.require (module.js:354:17)
    at require (internal/module.js:12:17)
    at Object.<anonymous> (/home/mike666/Stacer/node_modules/electron/cli.js:3:16)
    at Module._compile (module.js:410:26)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10)
   
  npm ERR! Linux 4.4.0-53-generic
  npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "start"
  npm ERR! node v4.2.6
  npm ERR! npm v3.5.2
  npm ERR! code ELIFECYCLE
  npm ERR! [email protected] start: `electron .`
  npm ERR! Exit status 1
  npm ERR!
  npm ERR! Failed at the [email protected] start script 'electron .'.
  npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
  npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the Stacer package,
  npm ERR! not with npm itself.
  npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
  npm ERR!  electron .
  npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
  npm ERR!  npm bugs Stacer
  npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
  npm ERR!  npm owner ls Stacer
  npm ERR! There is likely additional logging output above.
   
  npm ERR! Please include the following file with any support request:
  npm ERR!  /home/mike666/Stacer/npm-debug.log
  [email protected] ~/Stacer $
  
  ή αυτό:
  Κώδικας:
  [email protected] ~/Stacer $ sudo npm install electron-prebuilt -g
  [sudo] password for mike666:
  npm WARN deprecated [email protected]: electron-prebuilt has been renamed to electron. For more details, see http://electron.atom.io/blog/2016/08/16/npm-install-electron
  /usr/local/bin/electron -> /usr/local/lib/node_modules/electron-prebuilt/cli.js
   
  > [email protected] postinstall /usr/local/lib/node_modules/electron-prebuilt
  > node install.js
  
  Σε περίπτωση που χρειαστεί να ρωτήσετε ποιον πυρήνα έχω εγκατεστημένο, τρέχω τον «kernel Linux 4.4.0-53-generic(x86_64)» στο Λίνουξ Μιντ 18.1
 2. Soulrain Falls Ο Αντμινιστράτορας

  Αφού στο άρθρο λέει ότι έχει έτοιμο .deb, το οποίο θα το βρεις εδώ, γιατί δε βάζεις αυτό και παιδεύεσαι άδικα;
 3. Αλήθεια; δεν το είδα συγνώμη.Έχω στραβομάρα:D.Παρεμπιπτόντως, καταπληκτική εφαρμογή Έλενα!!!! Μου έλυσες τα χέρια πραγματικά
 4. Σε περίπτωση που έχουμε εγκαταστήσει το node.js αρκετό καιρό πριν, ενδέχεται να μη συνάδει με νεότερες εφαρμογές του. Για να το ενημερώσουμε στην τελευταία stable έκδοση (τώρα βρίσκεται στην 7.4.0):
  Κώδικας:
  sudo npm cache clean -f
  sudo npm install -g n
  sudo n stable