Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων, και άλλων δομικών έργων

Συζήτηση στην κατηγορία 'Κατασκευές - Εφευρέσεις' που ξεκίνησε ο χρήστης seismic, 4 Οκτ 2015.

 1. Πήγα στον ΙΤΣΑΚ απασχόλησα τον ΟΑΣΠ ναι μεν αλλά.. τίποτα.
  Εταιρίες το ενέκριναν μεν αλλά μου είπαν ευγενικά ότι η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα δεν επιτρέπει συνεργασίες. Δεν απευθύνθηκα σε όλες ... σε τρεις τέσσερις μεγάλες Ελληνικές εταιρείες απευθύνθηκα .
  Όποιος μπορεί να βοηθήσει και να με φέρει σε επαφή με εταιρεία και γίνει συμφωνία θα πάρει από εμένα ποσοστά των πνευματικών δικαιωμάτων της ευρεσιτεχνίας για την Ελλάδα αρκετά μεγάλα.

  https://www.researchgate.net/publication/305652881_To_apolyto_antiseismiko_systema
 2. Το πιο γερό αντισεισμικό πειραματικό μοντέλο στον κόσμο.
  Αναλυτικά αποτελέσματα πειράματος. Το μοντέλο σε αυτό το πείραμα Από το 2,45 λεπτό μέχρι το 2,50 λεπτό μέσα σε 5 δευτερόλεπτα έκανε 10 πλήρεις ταλαντώσεις των 44 cm... οπότε σε 20 sec έκανε 40 ταλαντώσεις των 44 cm. Θα σας δώσω κάποια θεωρητικά στοιχεία για να κάνετε και να ελέγξετε μόνοι σας τους υπολογισμούς που έκανα. Το μοντέλο μου εκτελεί μια απλή αρμονική ταλάντωση κατά τον άξονα χ πάνω στον οποίο πηγαινοέρχεται (αγνοούμε την κάθετη κίνηση που είναι μικρή). Αυτή η παλινδρομική κίνηση δημιουργείται από την κυκλική κίνηση του άκρου του εμβόλου όπου είναι προσαρμοσμένος ο πύρος του ρουλεμάν. Η ακτίνα αυτού του κύκλου είναι 0,11m και αυτό είναι το πλάτος ταλάντωσης Α. Έτσι κάνει το μοντέλο μου διαδρομή 2Α = 0,22m, δηλ πάει από το ένα ακραίο σημείο στο άλλο σε κάθε μισή στροφή του πύρου. Μία πλήρης ταλάντωση όμως σημαίνει να κάνει ο πύρος μια πλήρη στροφή, να επανέλθει δηλ. το μοντέλο στην ακραία θέση από όπου ξεκίνησε. Άρα, αν πούμε ότι ξεκίνησε από το τέρμα πρέπει να επανέλθει στο τέρμα. Κάνει επομένως συνολική διαδρομή 0,22 που πήγε και 0,22 που γύρισε = 4Α = 0,44 m. Αν λοιπόν σταθούμε από την πλευρά του μηχανήματος και μετράμε διαδρομές, κάθε προσέγγιση προς το μηχάνημα είναι και μία πλήρης διαδρομή και άρα μία στροφή. Αυτές τις στροφές μετράμε, και τον αντίστοιχο χρόνο τους σε sec. Η συχνότητα (Hz) είναι το κλάσμα: ν = αριθμός τέτοιων πλήρων διαδρομών /αντίστοιχο χρόνο τους. Η περίοδος της ταλάντωσης Τ, δηλ. ο χρόνος μιας πλήρους διαδρομής 0,44m είναι Τ = 1/ν sec. Σε μια πλήρη στροφή του πύρου, έχουμε μία φορά μέγιστη θετική ταχύτητα κατά την μία κατεύθυνση και μια φορά μέγιστη αρνητική κατά την άλλη. Εμάς βέβαια μας ενδιαφέρουν οι απόλυτες τιμές τους που είναι ίδιες. Το ίδιο συμβαίνει και με την επιτάχυνση, αλλά αυτή έχει μέγιστη απόλυτη τιμή όταν η ταχύτητα είναι μηδέν, δηλ. στα άκρα των διαδρομών. Μέγιστη ταχύτητα και μέγιστη επιτάχυνση υπολογίζονται από την γωνιακή ταχύτητα ω που είναι: ω = 2π/Τ. Άρα: μέγιστη ταχύτητα υ: maxυ = ω*Α = 0,11*ω m/sec, = ω2*Α = 0,11*ω2 m/sec2. Αυτά τα μέγιστα μεγέθη πραγματοποιούνται στιγμιαία. Αν θέλουμε να πάρουμε την μέση επιτάχυνση, είτε θετική είτε αρνητική, τότε σκεφτόμαστε ότι η ταχύτητα πήγε από το μηδέν στο μέγιστό της σε χρόνο Τ/4. Άρα η μέση επιτάχυνση είναι κατά προσέγγιση: α = maxυ/(Τ/4) = 4*maxυ/Τ = 4*0,11.ω/Τ σε m/sec2. Αυτό βέβαια δε είναι ακριβές, διότι κατά την στιγμή Τ/4 η α είναι μεγαλύτερη (να μη σας μπλέκω με συνημίτονα και ημίτονα). Και στις δύο όμως περιπτώσεις για να βρούμε την επιτάχυνση σε g, πρέπει να διαιρέσουμε τις επιταχύνσεις που είναι σε m/ sec2 με την Γήινη επιτάχυνση μάζας που είναι 9,81 m/sec για να πούμε ότι έχουμε πετύχει επιτάχυνση τόσων g
  Από το 2,45 λεπτό μέχρι το 2,50 λεπτό μέσα σε 5 δευτερόλεπτα έκανε 10 πλήρεις στροφές. Δηλαδή 40 πλήρεις στροφές σε 20 sec. 1) Οπότε Πλάτος ταλάντωσης Α = 0,11 m. 2) Η συχνότητα (Hz) είναι το κλάσμα: ν = αριθμός τέτοιων πλήρων διαδρομών /αντίστοιχο χρόνο τους. Οπότε 40/20 = 2 Hz. 3) Ιδιοπερίοδος Η περίοδος της ταλάντωσης Τ, δηλ. ο χρόνος μιας πλήρους διαδρομής 0,44m είναι Τ = 1/ν sec Οπότε 1/2 = 0,5 sec. 4) Γωνιακή ταχύτητα ω είναι: ω = 2π/Τ. Οπότε 2Χ3,14/0,5 = 12,56. 5) Μέγιστη ταχύτητα υ: maxυ = *Α = 0,11*ω m/sec. Οπότε 12,56 χ 0,11 = 1,3816 m/sec. 6) Mέγιστη επιτάχυνση α: maxα = ω2*Α = 0,11*ω2 m/sec2. Οπότε 12,56 χ 12,56χ0,11 = 17,352896. 7) Επιτάχυνση σε g 17,352896/9,81 = 1,77 g
  Δεν περιλαμβάνεται η κατακόρυφη επιτάχυνση.
  Αυτή η επιτάχυνση που βγάλαμε είναι η επιτάχυνση ενός σεισμού φυσικού μεγέθους εξασκούμενη πάνω σε ένα μοντέλο υπό κλίμακα και για αυτόν τον λόγο οι τιμές της επιτάχυνσης είναι πολύ μεγαλύτερες. ( Αφού το πειραματικό μοντέλο που πειραματιστήκαμε πληροί της διεθνής προδιαγραφές, δηλαδή κατασκευάστηκε με α) Γεωμετρική ομοιότητα. Το ομοίωμα να έχει όμοιο σχήμα συνήθως υπό κλίμακα, και την κλίμακα εντός της δομής του
  β) Η κινηματική ομοιότητα να είναι ανάλογη τόσο της γεωμετρική ομοιότητας όσο και την ομοιότητας της επιτάχυνσης αντίστοιχων σημείων πρωτοτύπου και ομοιώματος.
  γ)Η ομοιότητα μαζών και δυνάμεων που δημιουργούν την κίνηση ομόλογων σημείων πρωτοτύπου και ομοιώματος καλείται δυναμική ομοιότητα (οι λόγοι αντίστοιχων δυνάμεων βαρύτητας, αδράνειας, ελαστικότητας, είναι ίδιοι). )
  Συμπέρασμα η επιτάχυνση σε τιμές μικροκλίμακας είναι 1 προς 7,14 που είναι η κλίμακα του μοντέλου επί την φυσική επιτάχυνση που δοκιμάστηκε και είναι της τάξεως των 1,77g= 7,14 X 1,77 = 12,64 g
  Σε αυτήν την επιτάχυνση των 12,64 g το μοντέλο δεν εμφάνισε αστοχίες οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε την πραγματική επιτάχυνση που αυτό αστοχεί. Στην Ελλάδα υπάρχουν τρείς σεισμικές ζώνες επικινδυνότητας Α, Β, και Γ. Σκοπός του σύγχρονου αντισεισμικού κανονισμού είναι να κατασκευάσει δομές που στην πιο επικίνδυνη σεισμική ζώνη την Α οι κατασκευές να αντέχουν : α) Σε συχνούς σεισμούς μεγάλης πιθανότητας να συμβούν ( 0,36 g επιτάχυνσης ) δεν θα πάθουν τίποτα, β) Σε σεισμούς μέσης πιθανότητας να συμβούν ( 0,50 – 0,60 g επιτάχυνσης ) θα πάθουν μικρές, επιδιορθώσιμες ζημιές και γ) Σε πολύ ισχυρούς σεισμούς μικρής όμως πιθανότητας να συμβούν ( 0,60 – 1,00 g επιτάχυνση ) δεν θα έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζωών δηλαδή ολική κατάρρευση.
  Στην Ελλάδα ο μεγαλύτερος καταγεγραμμένος σεισμός είχε επιτάχυνση 1g
 3. Να καθαρίσουμε μερικά ψέματα που ειπώθηκαν από τον Tallos 2
  H ευρεσιτεχνία που αναφέρομαι δεν υπάρχει πουθενά αλλού ούτε σαν πατέντα ούτε σαν δημοσίευση ούτε σαν έρευνα. Αν υπήρχε δεν θα έπαιρνα διεθνή πατέντα.
  H ευρεσιτεχνία που αναφέρομαι είναι η πρώτη που πάκτωσε την κατασκευή με το έδαφος δηλαδή την βάση θεμελίωσης με το έδαφος και το δώμα της κατασκευής με το έδαφος.
  Σήμερα απλά πατάνε οι κατασκευές πάνω στο έδαφος Κανένας στον κόσμο δεν έχει ενώσει το έδαφος με την κατασκευή.
  Για αυτό ο Tallos 2 λέει ψέματα. Όποιος δει κάτι που να με διαψεύδει ας το βγάλει εδώ.
  Η αλήθεια είναι ότι πολλοί είναι αυτοί που για τους δικούς τους λόγους με πολεμάν όπου με βρουν.
  Πολλοί από αυτούς με ακολουθούν στα διάφορα φόρουμ που γράφω και χωρίς να μπορούν να βρουν έστω και ένα λάθος μου μου λένε ότι η ευρεσιτεχνία δεν αξίζει. ... έτσι απλά για να μου κάνουν κακό.
  Αυτή είναι η αλήθεια. Αν είχαν βρει έστω και ένα λάθος να είσαστε σίγουροι ότι θα το είχαν κάνει βούκινο.
  Τώρα αν είναι βαλτοί ηλίθιοι ή ζηλιάρηδες ή θίγονται τα συμφέροντά τους εγώ δεν το ξέρω... ρωτήστε τους. Ένα ξέρω ότι δεν είναι πραγματικοί επιστήμονες γιατί ο επιστήμονας απαντά με επιχειρήματα.
  Έχω και ένα παράπονο στο ότι σε όλα τα φόρουμ των πολιτικών μηχανικών ή δεν με αφήνουν να γράψω πια για την ευρεσιτεχνία μου ή μου έχουν αποκλείσει την είσοδο στα φόρουμ Δηλαδή αφού δεν μπορούν να με αντιμετωπίσουν μου απαγορεύουν την είσοδο.
  Γράφω σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και αντί τα φόρουμ των πολιτικών μηχανικών να κρέμονται από αυτά που λέω αυτοί με θάβουν. Αυτό είναι καταγγελία
 4. Δεν εκπλήσσομαι, πληρώνει πολύ καλά ο Σώρός.
  Αρέσει σε seismic
 5. Έχεις καλαμπούρι psek
 6. Ο πρότυπος μηχανισμός πάκτωσης τον δομικών κατασκευών πάνω στο έδαφος
 7. Θα προσπαθήσω με απλό τρόπο να σας δείξω τι κάνω εγώ και τι κάνουν οι πολιτικοί μηχανικοί σήμερα. Τα συμπεράσματα δικά σας.
  Η κατασκευή του φέροντα οργανισμού ενός σκελετού οικοδομής αποτελείτε από κολόνες δοκούς πεδιλοδοκούς και πλάκες
  Οι κολόνες και οι δοκοί και οι πεδιλοδοκοί ενώνονται στους κόμβους και δημιουργούν ένα πλαίσιο.
  Ας εξετάσουμε πως λειτουργούν διάφορα πλαίσια σε έναν σεισμό για να καταλάβουμε τι κάνει η ευρεσιτεχνία μου τι κάνουν μέχρι σήμερα οι πολιτικοί μηχανικοί και πιο είναι τελικά το πιο δυνατό πλαίσιο σε μια κατασκευή.
  [IMG][IMG]https://www.phorum.gr/download/file.php?id=34175&t=1
  https://www.phorum.gr/download/file.php?id=34176&t=1
  Ας εξετάσουμε πρώτα το σχέδιο ( Plan 4 ) ( Figure a ) Αποτελείτε από κολόνες δοκούς και πεδιλοδοκούς του ιδίου μεγέθους.
  Βλέπουμε τα εξής Οι κολόνες σε ένα σεισμό λυγίζουν και μαζί λυγίζει και ο δοκός. Ο πεδιλοδοκός δεν λυγίζει και αυτό συμβαίνει διότι είναι αρκετά ισχυρός ώστε να κρατά το πέλμα της βάσης κολλημένο πάνω στο έδαφος. Η ελαστικότητα της κολόνας και τις δοκού αφαιρούν πολλά φορτία από τις δυνάμεις που καταπονούν τον πεδιλοδοκό και για αυτόν τον λόγο δεν λυγίζει.
  Παρατηρούμε όμως ότι η ελαστικότητα των κολονών και της δοκού παραμορφώνουν ( - σηκώνουν-κατεβάζουν στα δύο άκρα ) το άνω μέρος των κολονών εκεί που έχει ροζ χρώμα στα σημεία Κ1 Αυτό το κατέβασμα και το ανασήκωμα που εμφανίζεται κατά την ταλάντωση παραμορφώνουν την δοκό.
  Συμπέρασμα
  α) η ελαστικότητα βοηθάει στην αποθήκευση ενέργειας πάνω στον κορμό της δοκού και της κολόνας μέχρι ένα σημείο μετατόπισης την οποία αποθηκευμένη ενέργεια την αποδίδει πίσω στην επόμενη μετατόπιση χωρίς όμως να πάθει αστοχίες.
  β) η ελαστικότητα αυτή οπότε και η αποθήκευση της ενέργειας του σεισμού εφαρμόζεται και στην κολόνα και στην δοκό.
  γ) Υπάρχει παραμόρφωση στο πλαίσιο αυτό οπότε βγάζουμε το συμπέρασμα ότι ένας από τους λόγους παραμόρφωσης της κατασκευής είναι η ελαστικότητα των στοιχείων της κολόνας και της δοκού.

  Ας εξετάσουμε τώρα το ( Plan 4 ) ( Figure b ) To πλαίσιο αυτό δεν αποτελείτε από όμοια στοιχεία ( κολόνες δοκούς πεδιλοδοκούς ) αλλά οι κολόνες είναι πιο μεγάλες και μακρόστενες ( τοιχία )
  Εδώ θα παρατηρήσουμε μία διαφορετική παραμόρφωση του πλαισίου αυτού.
  α) Οι κολόνες αυτές δεν παρουσιάζουν τον λυγισμό στον κορμό τους γιατί είναι πιο άκαμπτες από τις μικρές τετράγωνες κολόνες.
  β) όλη η αποθήκευση της ενέργειας του σεισμού και όλη η παραμόρφωση συντελείτε πάνω στον κορμό της δοκού.
  γ) Τα φορτία στρέψης που αναλαμβάνει η δοκός είναι τα διπλάσια από ότι ήταν όταν η κολόνα και η δοκός είχαν τις ίδιες διαστάσεις οπότε διπλάσια είναι και η παραμόρφωση του κορμού της και διπλάσιος ο κίνδυνος να αστοχήσει.
  δ) Τα μεγάλα τοιχία ( κολόνες ) λόγο της ακαμψίας τους και λόγο της δύναμης που έχουν λυγίζουν και τον πεδιλοδοκό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ανασηκωθεί το πέλμα της βάσης ( εκεί που είναι ροζ ) στα σημεία Κ Αυτό το ανασήκωμα της βάσης είναι ο δεύτερος μεγάλος λόγος της παραμόρφωσης του πλαισίου διότι το τοιχίο-κολόνα χάνει την καθετότητά του και παραμορφώνει πιο πολύ το πλαίσιο, της φέρουσας κατασκευής
  Συμπαίρασμα
  Η ελαστικότητα του κορμού των δοκών και των κολονών μαζί με το ανασήκωμα των βάσεων είναι οι δύο μεγάλοι παράγοντες της παραμόρφωσης του πλαισίου που αστοχεί.

  Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται πλάγιος στρεπτοκαμπτικός λυγισμός. Υπάρχει και ο στρεπτομεταφορικός λυγισμός ο οποίος εμφανίζεται σε ασύμμετρες κατασκευές. Έλα πλαισιωτό κτίριο ταλαντεύεται πιο ομοιόμορφα ενώ ένα ασύμμετρο κατά την ταλάντωση παρουσιάζει και στρεπτικά φαινόμενα γύρω από τον εαυτό του, μαζί με την ταλάντωση.
  Παλιά οι πολιτικοί μηχανικοί πλακωνόντουσαν μεταξύ τους στο αν έπρεπε να σχεδιάζουν κατασκευές ελαστικές ( με μικρές κολόνες ) ή άκαμπτες ( με τοιχία )
  Τελικά επικράτησε η άποψη ότι ήταν καλύτερη η κατασκευή που είχε άκαμπτα τοιχία διότι αστοχούσε πρώτη η δοκός διότι ήταν πιο αδύναμη από το τοιχίο. Όταν αστοχεί η δοκός το σπίτι δεν καταρρέει διότι κρέμεται από τον οπλισμό. Ενώ αν σπάσει πρώτη η κολόνα με / σχήμα αστοχίας το σπίτι καταρρέει.
  Κατ αυτόν τον τρόπω σχεδιάζουν οι πολιτικοί μηχανικοί τις κατασκευές σήμερα και με αυτόν τον σχεδιασμό έχουν κατορθώσει να μην καταρρέει εύκολα ένα σπίτι και να σώνονται περισσότεροι άνθρωποι από τον σεισμό. Το σπίτι όμως μετά τον σεισμό το κατεδαφίζουμε.
  Αυτή είναι η στάθμη της επιστήμης σήμερα.
  Τι κάνει η ευρεσιτεχνία μου για να βοηθήσει ώστε να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο του στεπτοκαμπτικού λυγισμού
  Δες ( Plan2 Figure a ) Στις μικρές κολόνες
  Προσπαθεί να σταματήσει τον λυγισμό του κορμού της κολόνας και το ανασήκωμα της βάσης. Πως?.... βιδώνοντας την κολόνα στο έδαφος.
  α) Αν βιδώσουμε την βάση με το έδαφος σταματάμε το ανασήκωμα Κ της βάσης αλλά δεν σταματάμε και τον λυγισμό του κορμού της κολόνας
  β)Αν βιδώσουμε το δώμα της κολόνας με το έδαφος σταματάμε όλη την παραμόρφωση προερχόμενη από το ανασήκωμα της βάσης και από την ελαστικότητα του κορμού της κολόνας
  Δες ( Plan2 Figure b ) Στα μεγάλα τοιχία
  α) Αν βιδώσουμε την βάση με το έδαφος σταματάμε το ανασήκωμα Κ της βάσης αλλά δεν σταματάμε τον πολύ μικρό λυγισμό στον κορμό των τοιχίων που μπορεί να υπάρξει στα πολυόροφα κτίρια.
  Στα ισόγεια και τα διώροφα τα οποία διαθέτουν μεγάλα τοιχία ο λυγισμός είναι αμελητέος οπότε αρκεί μόνο η πάκτωση εδάφους βάσης.

  Από την θεωρεία του πάρα πάνω άρθρου στην πράξη του πειράματος.
  Ζωντανό πείραμα για την ελαστικότητα των κολονώνhttps://www.youtube.com/watch?v=Kd4XBTPDysw
  Ζωντανό πείραμα για την ανύψωση της βάσης.https://www.youtube.com/watch?v=0icUb--cdFw
  Αυτά μπορείτε να τα προσέξετε και στα δικά μου πειράματα Α) Ανύψωση βάσης Β) Καταστροφή κόμβων από τον συνδυασμό αδράνειας (που δημιουργεί την ροπή ανατροπής) και αστήρικτων στατικών φορτίων. Προσέξτε την άνοδο και την κάθοδο της δοκού πάνω από τα τοιχία, και που δημιουργείται το υπομόχλιο ανάμεσα σε τοιχίο και δοκό όταν η δοκός ανεβαίνει και κατεβαίνει . Ευρίσκεται σε διαφορετικό σημείο.https://www.youtube.com/watch?v=l-X4tF9C7SE
  Και φυσικά η λύση της πατέντας η οποία σταματά την ροπή ανατροπής η οποία είναι υπεύθυνη για τα αστήρικτα στατικά φορτία τα οποία είναι υπεύθυνα για την ενεργοποίηση του μηχανισμού του μοχλού της δοκού. Μερικά χρήσιμα στοιχεία για το πείραμα που έκανα με αντικείμενο την αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών.
  Για τους πολιτικούς μηχανικούς που σχεδιάζουν αντισεισμικές κατασκευές αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι τόσο το μέγεθος του σεισμού που αναγγέλλουν οι σεισμολόγοι αλλά η τελική επιτάχυνση που φθάνει τελικά κάτω από την κατασκευή. Αυτή η επιτάχυνση μετριέται σε ( g ) και δείχνει την ένταση της μετατόπισης που έχει το έδαφος κάτω από την κατασκευή. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η επιτάχυνση τόσο μεγαλύτερες είναι και οι αδρανειακές εντάσεις και παραμορφώσεις της κατασκευής με αποτέλεσμα την μερική ή πλήρη κατάρρευσή της. Σκοπός μας σήμερα με την πεπατημένη μέθοδο του σύγχρονου αντισεισμικού κανονισμού είναι να κατασκευάσουμε δομές που: α) σε συχνούς σεισμούς με επιτάχυνση 0,36 g μεγάλης πιθανότητας να συμβούν δεν θα πάθουν τίποτα, β) Σε σεισμούς μέσης πιθανότητας να συμβούν με επιτάχυνση 0,50 g θα πάθουν μικρές, επιδιορθώσιμες ζημιές και γ) σε πολύ ισχυρούς σεισμούς μικρής όμως πιθανότητας να συμβούν με επιτάχυνση 0,60 g μέχρι και 0,80 g δεν θα έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζωών. O μεγαλύτερος σεισμός που έγινε στην Ελλάδα και μετρήθηκε η επιτάχυνση του εδάφους ήταν της τάξεως του 1 g O μεγαλύτερος σεισμός που έγινε στον κόσμο μετρήθηκε σε 2,9 g και έγινε στην Χιλή με σεισμό της τάξεως των 9,5 Ρίχτερ ο οποίος και είναι ο μεγαλύτερος σεισμός που έγινε. Εγώ έκανα ένα πείραμα για να δοκιμάσω την χρησιμότητα ενός αντισεισμικού μηχανισμού και μιας μεθόδου που εφηύρα. Για να είναι αξιόπιστο ένα πείραμα σε μικροκλίμακα πρέπει να ακολουθεί τις διεθνής προδιαγραφές των πειραμάτων σε μικροκλίμακα που είναι οι εξής.
  α) Γεωμετρική ομοιότητα. Το ομοίωμα να έχει όμοιο σχήμα συνήθως υπό κλίμακα, και την κλίμακα εντός της δομής του
  β) Η κινηματική ομοιότητα να είναι ανάλογη τόσο της γεωμετρική ομοιότητας όσο και την ομοιότητας της επιτάχυνσης αντίστοιχων σημείων πρωτοτύπου και ομοιώματος.
  γ)Η ομοιότητα μαζών και δυνάμεων που δημιουργούν την κίνηση ομόλογων σημείων πρωτοτύπου και ομοιώματος καλείται δυναμική ομοιότητα (οι λόγοι αντίστοιχων δυνάμεων βαρύτητας, αδράνειας, ελαστικότητας, είναι ίδιοι
  Αυτές τις προδιαγραφές ακολούθησα και εγώ για την κατασκευή του μοντέλου που έβαλα πάνω στην σεισμική βάση και το δοκίμασα με μία επιτάχυνση μετρημένου φυσικού σεισμού 1,77 g
  To μοντέλο όμως είναι σε μικροκλίμακα 1 προς 7,14 που αυτό σημαίνει ότι η πραγματική επιτάχυνση είναι... 1 προς 7,14 που είναι η κλίμακα του μοντέλου επί την φυσική επιτάχυνση που δοκιμάστηκε και είναι της τάξεως των 1,77g= 7,14 X 1,77 = 12,64 g
  Σε αυτήν την επιτάχυνση των 12,64 g το μοντέλο δεν εμφάνισε αστοχίες οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε την πραγματική επιτάχυνση που αυτό αστοχεί.
  12,64 g έναντι 0,5 που τα άλλα αστοχούν μιλάμε ότι είναι η καλύτερη αντισεισμική μέθοδος που εφαρμόστηκε στον πλανήτη.
  Το πείραμα. https://www.youtube.com/watch?v=RoM5pEy7n9Q
  Συσχετισμός του πειράματος με την κλίμακα Mercalli.
  https://scontent.fath4-1.fna.fbcdn....=cdb2c6c20eb4480f9a4ad4a1a3ccf788&oe=58EAC170
 8. Oι ουρανοξύστες δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα από τον σεισμό αλλά έχουν από τον αέρα. Τους κατασκευάζουν ελαστικούς και απορροφούν την ενέργεια του σεισμού μέσα στον κορμό των φερόντων στοιχείων κολόνας και δοκού και την αποδίδουν πίσω στην επόμενη μετατόπιση αφού έχουν πρώτα εξασθενίσει διότι μέρος αυτής της ενέργειας μετατράπηκε σε θερμότητα. Αυτό ονομάζεται σεισμική απόσβεση. Τι γίνεται όμως όταν δεν υπάρχει σεισμός και υπάρχει αέρας ο οποίος λικνίζει την κατασκευή περίπου 1 μέτρο δεξιά αριστερά με αποτέλεσμα οι άνθρωποι μέσα στους τελευταίους ορόφους να παθαίνουν ναυτία? Από την μία η ελαστικότητα βοηθά την κατασκευή του ουρανοξύστη στον σεισμό από την άλλη η ίδια ελαστικότητα είναι προβληματική στον αέρα. Υπάρχει λύση?
  Όχι δεν υπάρχει καλύτερη εκτός αυτή

  Εκτός οι ουρανοξύστες που είναι κατασκευασμένοι με συστήματα ιδικά αλλά πανάκριβα. Δέστε το βίντεο.... και μετά μιλάμε πως με ένα τένοντα και μια πάκτωση στο έδαφος και μία στο δώμα γίνεται καλύτερα και φθηνότερη η δουλειά.
 9. Ένα παράδειγμα της πιο μικρής επιστημονικής δημοσίευσης στον κόσμο χωρίς αναφορές ( εκτός μιας οικοδομικής σκαλωσιάς ) που ανατρέπει τον ικανοτηκό κανονισμό.
  θα σας δώσω ένα παράδειγμα πως δουλεύει η πατέντα σε μεταλλικές κατασκευές για να καταλάβετε και πως δουλεύει και με το σκυρόδεμα.
  Πάμε στην οικοδομή και στήνουμε μία σκαλωσιά με πλαίσια που συνδέονται με δύο χιαστά.
  1) Αν εφαρμόσεις στην σκαλωσιά αυτή μία πλάγια δύναμη θα μετακινηθεί.
  2) Αν βάλουμε μία άλλη σκαλωσιά πάνω στην άλλη ( διώροφη ) και εφαρμόσουμε μία πλάγια δύναμη στο ανώτερο σημείο της διώροφης σκαλωσιάς αυτή θα ανατραπεί.
  3) Αν πακτώσουμε την διώροφη σκαλωσιά μέσα στο σκυρόδεμα μιας κοιτόστρωσης και της εφαρμόσουμε μια πλάγια δύναμη θα είναι μεν πιο γερή ως προς την ανατροπεί αλλά θα συμβούν και τρία ακόμα συμβάντα
  α) Η σκαλωσιά δεν θα ανατρέπετε μεν αλλά θα έχει μία μικρή ελαστικότητα όταν της εφαρμόσουμε μια πλάγια δύναμη Αυτό σημαίνει ελαστικότητα = ροπές στον κόμβο και κάμψη της όποιας συνδετήριας δοκού.
  β) Αν η σκαλωσιά δεν είναι πολύ μέσα στο σκυρόδεμα της κοιτόστρωσης μετά από μία μεγάλη ροπή θα αστοχίσει και θα βγει μέσα από το σκυρόδεμα και η σκαλωσιά θα ανατραπεί. Είναι θέμα συνάφειας σκυροδέματος σκαλωσιάς και ροπών ανατροπής. Όποια δύναμη είναι πιο γερή θα νικήσει.
  γ) Αν νικήσει η σινάφια τότε θα δημιουργηθεί μία άλλη ροπή η οποία θα προσπαθήσει να κάμψει και να σπάσει την κοιτόστρωση. Αν η σκαλωσιά δεν είναι ποιο γερή από την κοιτόστρωση θα σπάσει πριν σπάσει η κοιτόστροση και το αντίστροφο.
  4) Αν στις 4 οπές της σκαλωσιάς περάσεις 4 τένοντες και τους πακτώσεις στα βάθη της γης ( όχι της κοιτόστρωσης ) από το κάτω μέρος και στο άνω άκρο τους βάλεις 4 κοχλίες και βιδώσεις τα 4 άκρα της σκαλωσιάς θα συμβεί το εξής. α) η σκαλωσιά δεν θα μετακινηθεί. β) η σκαλωσιά δεν θα ανατραπεί γ) δεν θα λυγίσει ο κορμός της θα χάσει δηλαδή την ελαστικότητά της, δεν θα βγει μέσα από το σκυρόδεμα της κοιτόστρωσης διότι ο τένοντας βρίσκεται τοποθετημένος στα βάθη της γης, δεν θα δημιουργηθεί ουδεμία ροπή πάνω στην κοιτόστρωση διότι έχει αλλάξει η φορά των δυνάμεων και το μέρος καταπόνησης. Η δύναμη του σεισμού που κατευθυνόταν στον κόμβο τώρα παραλαμβάνεται από το άνω άκρο της σκαλωσιάς διότι υπάρχει μία δύναμη εκεί επάνω προερχόμενη από την γη που σταματά την ροπή ανατροπής της σκαλωσιάς και κατ αυτόν τον τρόπο προλαμβάνει την δημιουργία νέων ροπών στον κόμβο.
  Κόκαλο και η σκαλωσιά και οι πολιτικοί μηχανικοί.
 10. Soulrain Falls Ο Αντμινιστράτορας

  Δεν καταλαβαίνω τι στο καλό πιστεύεις ότι θα πετύχεις με το να δημοσιεύεις τέτοια θέματα σε χώρο που είναι εντελώς άσχετος με το αντικείμενο. Είτε κάνεις καλή δουλειά είτε όχι, δεν είναι εδώ το κατάλληλο μέρος για να την προωθήσεις.
 11. asinoro Banned

  Seismic, υπάρχει το ενδεχόμενο αυτή η πατέντα να έχει ήδη αντιγραφεί ή να έχει ήδη εφαρμοστεί σε επαρχιακές περιοχές π.χ της Κίνας ή και σε άλλες περιοχές του κόσμου;
  Εάν είναι στην γνώση της Κίνας και την εφαρμόζει ήδη ή πρόκειται να την εφαρμόσει τι περιθώρια εφαρμογής και κατοχύρωσης έχει ως πατέντα;
  Μήπως στοχεύεις μόνο στην Ελληνική αγορά πράγμα που το βλέπω χλωμό, εάν λάβουμε υπόψιν τις οικονομικές επιδόσεις αλλά και προδιαγραφές που έχουμε ως χώρα στον ιδιωτικό, κρατικό και δημόσιο τομέα.