Το RSS URL σου:
https://forum.osarena.net/syndication.php?fid=&type=atom1.0&limit=15

Από κάτω μπορείς να φτιάξεις συνδέσμους για ροές. Για όλα τα forums, ανά forum ή για συγκεκριμένο αριθμό. Θα έχεις σύνδεσμο που μπορεί να μπει σε RSS reader. Τι είναι RSS;

RSS Πρόσφατων Νημάτων
Forum για Ροή:
Διάλεξε forum στα δεξιά. Πάτα CTRL για να διαλέξεις πολλά μαζί.
Έκδοση Ροής:
Διάλεξε έκδοση ροής.
 RSS 2.00 (Προεπιλογή)
 Atom 1.0
Όριο:
Αριθμός νημάτων για λήψη μονομιάς. 50 είναι το μέγιστο όριο.
νήματα με τη μία