Περί Arch Linux... διάφορες απορίες
Κάποιο προσωρινό πρόβλημα με τον server είναι. Κάνε όμως και το update πρώτα. Τρέξε τις δύο παρακάτω εντολές πριν ξαναπροσπαθήσεις με το freefilesync:
Κώδικας:
sudo pacman-mirrors -g
sudo pacman -Syyu
  Απάντηση
nith1717, post: 24243, member: 1627 είπε κι ελάλησε:Καλημέρα.

Δυστυχώς σε μένα δεν εγκαταστάθηκε! Δεν ξέρω αν φταίει η σημερινή αναβάθμιση του συστήματος, διότι έχω μερικές ημέρες που δεν άνοιξα αυτόν τον υπολογιστή
Το εμφανές σφάλμα
Κώδικας:
cd: /home/nith/Επιφάνεια: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
στο βγάζει γιατί ο φάκελος «Επιφάνεια Εργασίας» περιέχει κενό αλλά η αντίστοιχη εντολή
Κώδικας:
cd ${srcdir}/zen
δεν περιμένει να συναντήσει κενό κι έτσι δε βλέπει το φάκελο.
Λύσεις δύο: η «εύκολη» είναι να πάρεις το φάκελο με το πρόγραμμα και να τον πας σε κάποιον άλλο φάκελο, εκτός του «Επιφάνεια Εργασίας», που θα έχει μία λέξη μόνο στην ονομασία.,Π.χ. «Λήψεις». Η «δύσκολη» είναι να κλείσεις την παραπάνω εντολή σε εισαγωγικά "" (πάντα Αγγλικά, ποτέ Ελληνικά σε κώδικα) για να την προσαρμόσεις και για φακέλους που περιέχουν κενό στην ονομασία τους.

Το άλλο λογικά είναι θέμα server. Πάντα μα πάντα όμως, πριν εγκαταστήσεις οτιδήποτε, θα βεβαιώνεσαι ότι τα πακέτα σου είναι επικαιροποιημένα.
Το άπλυτο κορμί το πλένεις. Καθαρίζει. Η βρόμικη ψυχή πώς πλένεται;
  Απάντηση
kouros17, post: 24246, member: 1388 είπε κι ελάλησε:Κάποιο προσωρινό πρόβλημα με τον server είναι. Κάνε όμως και το update πρώτα. Τρέξε τις δύο παρακάτω εντολές πριν ξαναπροσπαθήσεις με το freefilesync:
Κώδικας:
sudo pacman-mirrors -g
sudo update -Syyu


Καλημέρα.
Δυστυχώς και πάλι τα ίδια. Μάλιστα η εντολή sudo update -Syyu φέρνει το αποτέλεσμα sudo: update: δεν βρέθηκε η εντολή.
Για να σε διευκολύνω ποιο είναι το loop με την εκτέλεση της εντολής makepkg -csir,
κάνω αντιγραφή ένα "μικρό" κομμάτι από τη διαδικασία στο τερματικό, διότι αν το αντέγραφα όλο θα γέμιζε ο σέρβερ του οσαρένα!:
pastebin
Machine: Mobo: Gigabyte model: H61M-D2-B3 Bios: Award version: F7 date: 08/04/2011
CPU: Dual core Intel Celeron CPU G530 (-MCP-) cache: 2048 KB flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx)
Clock Speeds: 1: 1604.062 MHz 2: 1697.437 MHz
Graphics: Card: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
X.Org: 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1280x1024@60.0hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Desktop x86/MMX/SSE2 GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3
  Απάντηση
nith1717, post: 24261, member: 1627 είπε κι ελάλησε:Καλημέρα.
Δυστυχώς και πάλι τα ίδια. Μάλιστα η εντολή sudo update -Syyu φέρνει το αποτέλεσμα sudo: update: δεν βρέθηκε η εντολή.

Συγγνώμη, ήμουν κουρασμένος και δεν σου έδωσα σωστα την εντολή για να αναβαθμίσεις το σύστημά σου. Η σωστή είναι:
Κώδικας:
sudo pacman -Syyu

Μετά την αναβάθμιση, δοκίμασε να μεταφέρεις τον αποσυμπιεσμένο φάκελο του freefilesync από την επιφάνεια εργασίας σου σε έναν άλλο φάκελο και ξαναπροσπάθησε.
  Απάντηση
Καλημέρα.
Δυστυχώς τίποτα. Επειδή ήδη είχε αναβαθμιστεί όπως σου είπα το σύστημα, η εντολή sudo pacman -Syyu έδωσε το αποτέλεσμα:

sudo pacman -Syyu
[sudo] password for nith:
:: Συγχρονισμός βάσεων πακέτων...
core 137,2 KiB 880K/s 00:00 [######################] 100%
extra 1913,4 KiB 1171K/s 00:02 [######################] 100%
community 3,9 MiB 1208K/s 00:03 [######################] 100%
:: Έναρξη πλήρους αναβάθμισης συστήματος...

ουδέν πρακτέον

Μου κάνει εντύπωση πως εσένα σου εγκαταστάθηκε κανονικά! Σου στέλνω τα στοιχεία του συστήματός μου μήπως και πρέπει να κάνω κάποια ιδιαίτερη ρύθμιση, αλλιώς δεν εξηγείται!

inxi -Fxz
System: Host:?????????? Kernel: 4.4.20-1-MANJARO i686 (32 bit gcc: 6.1.1)
Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.30) Distro: Manjaro Linux
Machine: System: LENOVO (portable) product: 444624G v: Lenovo 3000 G530
Mobo: LENOVO model: KIWDX v: REFERENCE
BIOS: LENOVO v: 6GET18WW(V1.09) date: 05/22/2009
Battery BAT1: charge: 51.8 Wh 100.0% condition: 51.8/51.8 Wh (100%)
model: LG PABAS024 status: N/A
CPU: Dual core Intel Pentium Dual T3400 (-MCP-) cache: 1024 KB
flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 8649
clock speeds: max: 2166 MHz 1: 1666 MHz 2: 1666 MHz
Graphics: Card: Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Display Server: X.Org 1.18.4 driver: intel
Resolution: 1280x800@60.02hz
GLX Renderer: Mesa DRI Mobile Intel GM45 Express x86/MMX/SSE2
GLX Version: 2.1 Mesa 12.0.2 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.20-1-MANJARO
Network: Card-1: Broadcom BCM4312 802.11b/g LP-PHY
driver: wl bus-ID: 04:00.0
IF: wlp4s0 state: dormant mac: <filter>
Card-2: Broadcom NetLink BCM5906M Fast Ethernet PCI Express
driver: tg3 v: 3.137 bus-ID: 07:00.0
IF: enp7s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 183.3GB (24.0% used)
ID-1: /dev/sda model: INTEL_SSDSC2KW12 size: 120.0GB
ID-2: /dev/sdb model: Name n/a size: 63.2GB
Partition: ID-1: / size: 54G used: 8.1G (16%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: swap-1 size: 3.18GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 45.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 149 Uptime: 1:00 Memory: 920.0/2994.1MB
Init: systemd Gcc sys: 6.2.1
Client: Shell (bash 4.3.461) inxi: 2.3.1
Machine: Mobo: Gigabyte model: H61M-D2-B3 Bios: Award version: F7 date: 08/04/2011
CPU: Dual core Intel Celeron CPU G530 (-MCP-) cache: 2048 KB flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx)
Clock Speeds: 1: 1604.062 MHz 2: 1697.437 MHz
Graphics: Card: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
X.Org: 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1280x1024@60.0hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Desktop x86/MMX/SSE2 GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3
  Απάντηση
nith1717, post: 24261, member: 1627 είπε κι ελάλησε:Για να σε διευκολύνω ποιο είναι το loop με την εκτέλεση της εντολής makepkg -csir,
κάνω αντιγραφή ένα "μικρό" κομμάτι από τη διαδικασία στο τερματικό, διότι αν το αντέγραφα όλο θα γέμιζε ο σέρβερ του οσαρένα!:


Αντέγραψε εδώ (https://pastebin.com/) ολόκληρα τα μεγάλα αποτελέσματα από το τερματικό.
Ας δοκιμάσεις να εγκαταστήσεις κάποιο πακέτο από το aur με τον ίδιο τρόπο, για να δεις αν είναι κάποιο γενικότερο πρόβλημα ή είναι μόνο με το freefilesync.

Μπορείς να βρεις στην σελίδα του aur (https://aur.archlinux.org/ ) ένα πακέτο που να σε ενδιαφέρει (αναζητώντας το στο πεδίο της αναζήτησης που βρίσκεται δεξιά της σελίδας) και να προσπαθήσεις να το κατεβάσεις και να το εγκαταστήσεις με τον ίδιο τρόπο που είπαμε πιο πριν.

Για παράδειγμα μπορείς να δοκιμάσεις τον google-chrome (https://aur.archlinux.org/packages/google-chrome/).
Επιλέγεις από δεξιά "Download snapshot", κατεβάζεις, αποσυμπιέζεις, ανοίγεις τερματικό μέσα στον φάκελο και εκτελείς την εντολή που είπαμε.
  Απάντηση
Τελικά έχει θέμα το freefilesync! Δοκίμασα 2 προγράμματα με την ίδια διαδικασία και εγκαταστάθηκαν κανονικά.
Στέλνω και snapshot από την αποτυχημένη εγκατάσταση του freefilesync:
pastebin output
Machine: Mobo: Gigabyte model: H61M-D2-B3 Bios: Award version: F7 date: 08/04/2011
CPU: Dual core Intel Celeron CPU G530 (-MCP-) cache: 2048 KB flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx)
Clock Speeds: 1: 1604.062 MHz 2: 1697.437 MHz
Graphics: Card: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
X.Org: 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1280x1024@60.0hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Desktop x86/MMX/SSE2 GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3
  Απάντηση
Τα έβαλα στο pastebin τα κατεβατά για να μη γεμίζουμε το χώρο αλλά δε χρειάζονται ολόκληρα. Αυτό που δε μας δίνεις είναι το τέλος της διαδικασίας. Εκεί φαίνονται τυχόν σφάλματα.
Το άπλυτο κορμί το πλένεις. Καθαρίζει. Η βρόμικη ψυχή πώς πλένεται;
  Απάντηση
Καλημέρα και καλή εβδομάδα:)

Δεν υπάρχει τέλος διαδικασίας!
Machine: Mobo: Gigabyte model: H61M-D2-B3 Bios: Award version: F7 date: 08/04/2011
CPU: Dual core Intel Celeron CPU G530 (-MCP-) cache: 2048 KB flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx)
Clock Speeds: 1: 1604.062 MHz 2: 1697.437 MHz
Graphics: Card: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
X.Org: 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1280x1024@60.0hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Desktop x86/MMX/SSE2 GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3
  Απάντηση
Απ'ότι βλέπω πάντως στην σελίδα του freefilesync στο aur (https://aur.archlinux.org/packages/freefilesync/) το πακέτο έχει χαρακτηριστεί ως "out of date", οπότε πιθανόν τις επόμενες μέρες ή ώρες να έχουμε ένα νέο PKGBUILD, βασισμένο πιθανόν στην νέα έκδοση του freefilesync (8.5). :)
https://www.freefilesync.org/
  Απάντηση


Ίσως Σχετικά Νήματα...
Νήμα Άτομο Απαντήσεις Βλεφαριάσματα Τελευταία Ανάρτηση
  H Arch Anywhere πέθανε. Ζήτω η Anarchy Linux! debianass 59 7.105 16.11.2017 19:19
Τελευταία Ανάρτηση: asinoro
  Το Arch Linux εγκαταλείπει τα 32bits Soulrain 5 1.970 29.01.2017 21:18
Τελευταία Ανάρτηση: Pragma_linux
  Ερώτημα για architect-linux και Arch anywhere.... vriaeros 5 1.698 18.09.2016 00:33
Τελευταία Ανάρτηση: vriaeros
  Arch Linux Anywhere Keravnos2 1 1.274 02.06.2016 22:00
Τελευταία Ανάρτηση: Keravnos2
  Arch linux γιατί αξίζει να ασχοληθεί κάποιος mikeius666p 19 2.346 20.04.2016 17:10
Τελευταία Ανάρτηση: Anima Mundi

Πάμε στο Forum:


Πλάσματα σουλατσάρουν στο νήμα: 1 Επισκέπτης(ες)