Ερωτηματολόγιο ΕΛ/ΛΑΚ για την χρήση Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμ
#1
[IMG]ΕΛΛΑΚ.jpg[/IMG]
Καταγραφή της χρήσης και δημιουργίας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα στην Ελλάδα.
Το παρόν ερωτηματολόγιο εντάσσεται στο πλαίσιο διεξαγωγής έρευνας με θέμα:
Παράθεση:την πολιτική οικονομία του ΕΛ/ΛΑΚ
Απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με το ΕΛ/ΛΑΚ άμεσα ή έμμεσα και η συμπλήρωσή του είναι προαιρετική. Φυσικά όσο πιο πολλές απαντήσεις έχουμε τόσο πιο έγκυρο θα είναι το αποτέλεσμα. Για αυτόν τον λόγο θα θέλαμε να προωθηθεί το ερωτηματολόγιο σε όσο μεγαλυτέρο αριθμό ατόμων γίνεται ή να γίνει ανάρτηση του σε εμφανές σημείο.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας.

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα αποτελέσουν μέρος διδακτορικής διατριβής υποψήφιας διδάκτορα του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστήμιου Κρήτης και θα παρουσιαστούν στην ιστοσελίδα του τμήματος.
Θα ήταν προτιμότερο το ερωτηματολόγιο να συμπληρωθεί εντός 2 εβδομάδων.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασια και τον χρόνο σας!
Η συμβολή σας είναι πολύτιμη στη διεξαγωγή της έρευνας.
Μιχαλοπούλου Έλλη [e-mail: michalopoulou@econ.soc.uoc.gr]

Η διεύθυνση συμπλήρωσης της φόρμας:
https://docs.google.com/forms/d/15APkovW...E/viewform

Οι ερωτήσεις και επιλογές, είναι αυτές:
1.1 Ηλικία *
 • 15>
 • 16-25
 • 26-35
 • 36-45
 • 46-55
 • 56<
1.2 Τόπος διαμονής *
2. Μορφωτικό επίπεδο *
2.1 Τομέας σπουδών *
2.2 Είστε προγραμματιστής; *
2.3 Εάν ναι, τι τύπος προγραμματιστης είστε;
2.4 Πόσες ώρες ασχολείστε την ημέρα με το ΕΛ/ΛΑΚ;
3. Πόσα χρόνια ασχολείστε με το ΕΛ/ΛΑΚ; *
 • 0-3
 • 4-7
 • 8-10
 • 10+
3.1 Συμμετέχετε σε κάποιο Project ΕΛ/ΛΑΚ; *
3.2 Συμμετέχετε σε παραπάνω από ένα project; Εάν ναι, σε πόσα; *
3.2.1 Σε τι τομέα ανήκει/ανήκουν το/τα project που ασχολείστε;
 • Εκπαίδευση
 • Οικονομία
 • Διοίκηση
 • Μετάφραση
 • Καθημερινές εφαρμογές
 • Περιβάλλον
 • Other:
3.3 Ανήκετε σε κάποια ομάδα ή σύλλογο ΕΛ/ΛΑΚ; *
3.4 Η ασχολία σας με το ΕΛ/ΛΑΚ είναι περισσότερο θέμα συλλογικής συνεργασίας ή ατομικής εργασίας; *
 • Περισσότερο συλλογική
 • Περισσότερο ατομική
 • Ατομική και συλλογική
 • Other:
3.5 Συνεργάζεστε με άλλες ομάδες ΕΛ/ΛΑΚ του εξωτερικού; *
 • Ναι
 • Όχι
 • Δεν ξέρω/δεν απαντώ
 • Other:
3.6 Για ποιο λόγο ασχολείστε με το ΕΛ/ΛΑΚ; *
(Περισσότερες από μια απαντήσεις είναι δεκτές)
 • Ευγνωμοσύνη
 • Χρειάζεστε λογισμικό που δεν υπάρχει (ή κάποιο υπάρχον για πρόσθεση νέων χαρακτηριστικών)
 • Ενίσχυση της ελευθερίας των χρηστών
 • Διάσκεδαση
 • Γνωριμίες με άλλα άτομα και δημιουργία δικτύου
 • Προσωπική ικανοποίηση
 • Νέες γνώσεις στον προγραμματισμό
 • Άλλες νέες γνώσεις
 • Αίσθηση του "ανήκειν" σε μια ομάδα
 • Φήμη
 • Κέρδος και μελλοντικό όφελος
 • Ιδεολογία
 • Πώληση σχετικών προιόντων ή υπηρεσιών
 • Other:
4. Γιατί προτιμάτε το ΕΛ/ΛΑΚ από το εμπορικό λογισμικό; *
(Παραπάνω από μια απαντήσεις είναι δεκτές)
 • Αξιοπιστία
 • Ποιότητα
 • Ευχρηστία
 • Εμφάνιση
 • Κόστος
 • Ελεύθερη πληροφορία/γνώση
 • Όλα τα παραπάνω
 • Other:
4.1 Πόσο υπέρ είστε των πατεντών λογισμικού; *
1 2 3 4 5
Καθόλου
Select a value from a range of 1,Καθόλου, to 5,Πάρα πολύ,. Πάρα πολύ
4.2 Οι πατέντες λογισμικού βοηθάνε στην προώθηση της γνώσης και της καιτομίας; *
1 2 3 4 5
Πολύ λίγο
Select a value from a range of 1,Πολύ λίγο, to 5,Πάρα πολύ,. Πάρα πολύ
4.3 Είστε υπέρ της συμφωνίας ACTA; *
1 2 3 4 5
Καθόλου
Select a value from a range of 1,Καθόλου, to 5,Πάρα πολύ,. Πάρα πολύ
4.4 "Τα πνευματικά δικαιώματα περιορίζουν την ελευθερία πρόσβασης στη γνώση". Σε ποιό βαθμό συμφωνείτε με αυτήν την πρόταση; *
1 2 3 4 5
Καθόλου
Select a value from a range of 1,Καθόλου, to 5,Πάρα πολύ,. Πάρα πολύ
4.5 Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να έχουν πατέντες λογισμικού στα έργα που παράγονται μέσα σε αυτά;
 • Ναι
 • Όχι
 • Ίσως
 • Δεν ξέρω/δεν απαντώ
 • Other:
4.6 Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιεί ένα κράτος το ΕΛ/ΛΑΚ στον δημόσιο τομέα, την εκπαίδευση, την υγεία κ.α; *
 • Ναι
 • Όχι
 • Ίσως
 • Δεν ξέρω/δεν απαντώ
 • Other:
4.6.1 Εάν ναι, γιατί;
(Περισσότερες απο μια απαντήσεις είναι δεκτές)
 • Κόστος
 • Προώθηση της καινοτομίας
 • Προώθηση έρευνας και ανάπτυξης
 • Ποιότητα
 • Ευχρηστία
 • Other:
4.7 Κατά τη γνώμη σας, το ΕΛ/ΛΑΚ συμβάλλει στην τεχνολογική ανάπτυξη και την οικονομία ενός κράτους;
 • Ναι
 • Όχι
 • Ίσως
 • Δεν ξέρω/δεν απαντώ
 • Other:
4.7.1 Εάν ναι, με ποιόν τρόπο;
4.7.2 Κατά τη γνώμη σας, γιατί ένα κράτος ΔΕΝ χρησιμοποιεί ΕΛ/ΛΑΚ; *
(Περισσότερες απο μια απαντήσεις είναι δεκτές)
 • Υψηλό κόστος
 • Έλλειψη ποιότητας
 • Έλλειψη υποστηρικτικών υπηρεσίων
 • Έλλειψη πολιτικής βούλησης
 • Ελλιπής πληροφόρηση
 • Πολιτική διαπλοκή
 • Έλλειψη εμπειρογνωμόνων, συμβούλων κτλ.
 • Other:
5. Υπάρχει ιδεολογία στο ΕΛ/ΛΑΚ;
 • Ναι
 • Όχι
 • Δε γνωρίζω/δεν απαντώ
 • Other:
5.1. Εάν ναι, με τι σχετίζεται αυτή;
5.2 Το ΕΛ/ΛΑΚ συνδέεται με την ιδεολογία των χακερς; *
 • Ναι
 • Όχι
 • Ίσως
 • Δεν ξέρω/δεν απαντώ
 • Other:
5.2.1 Αν ναι, σε τι βαθμό το ΕΛ/ΛΑΚ συνδέεται με την ιδεολογία των χακερς; *
1 2 3 4 5
Πολύ χαμηλό
Select a value from a range of 1,Πολύ χαμηλό, to 5,Πολύ υψηλό,. Πολύ υψηλό
5.3 Κατά τη γνώμη σας, το ΕΛ/ΛΑΚ έρχεται σε σύγκρουση με μονοπωλιακούς μηχανισμούς;
 • Ναι
 • Όχι
 • Ίσως
 • Δεν ξέρω/δεν απαντώ
 • Other:
Ω, ευγενικοί μου άνθρωποι, η ζωή είναι σύντομη. Αν ζούμε, ζούμε για να πατήσουμε πάνω στα κεφάλια των βασιλιάδων.
  Απάντηση


Ίσως Σχετικά Νήματα...
Νήμα Άτομο Απαντήσεις Βλεφαριάσματα Τελευταία Ανάρτηση
  Free Software Foundation: Καμπάνια για χρήση ελεύθερης JavaScript Hellena 0 795 01.08.2015 20:00
Τελευταία Ανάρτηση: Hellena
  Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ Maria Afentouli 0 735 12.02.2014 21:42
Τελευταία Ανάρτηση: Maria Afentouli
  1η ετήσια συνάντηση Κοινότητας Ελ.Λογισμικού ΕΜΠ apache 0 502 12.10.2012 15:20
Τελευταία Ανάρτηση: apache
  Το περιοδικό Ubuntistas στο κέντρο λογισμικού constantinos 0 572 15.07.2012 19:50
Τελευταία Ανάρτηση: constantinos

Πάμε στο Forum:


Πλάσματα σουλατσάρουν στο νήμα: 1 Επισκέπτης(ες)