Linux Συμβουλές και Κόλπα
#1
Οι παλιοί χρήστες γνωρίζουν τα περισσότερα τρικ, αλλά για τους καινούργιους είναι μεγάλη βοήθεια.


Είσαι νέος χρήστης στο Linux; Πρόσεξε κάποια σημαντικά ζητήματα
Αποθήκευση λειτουργικού συστήματος
Αποκατάσταση - Εγκατάσταση- Επανεγκατάσταση Εκκινητή Grub
Επιλογή λειτουργικού εκκίνησης στον Grub
Αναζήτηση τεχνικών χαρακτηριστικών υπολογιστή
Αναζήτηση τεχνικών χαρακτηριστικών υπολογιστή 2
Αναζήτηση ξεχασμένων εντολών
Επικόλληση εντολών στο τερματικό
Αποθήκευση οδηγού δικτύου
Εάν κολλήσει το γραφικό περιβάλλον (Desktop)
Αργή επαναφορά μετά από αδρανοποίηση(hibernation)
Αλλαγή της βοηθητικής μνήμης swappiness
Αλλαγή της βοηθητικής μνήμης swappiness 2
Δημιουργία δυνατών κωδικών εύκολα και ασφαλή
Άδειασμα της εικονικής μνήμης Swap

  Απάντηση
#2
Αναζήτηση ξεχασμένων εντολών

Υπάρχουν στιγμές που δεν θυμάστε κάποια εντολή που δώσατε στο τερματικό και θέλετε να την ξανά εκτελέσετε. Για να την βρείτε, πάτε στο τερματικό και δίνεται την εντολή:
Κώδικας:
history
Αμέσως βλέπετε όλες τις εντολές που έχετε δώσει στο τερματικό αντιγραφή και επικόλληση αυτής που σας ενδιαφέρει και είστε έτοιμοι.
Εάν για λόγους ασφάλειας ή δεν θέλετε να έχετε τόσες εγγραφές εντολών στο ιστορικό τότε τις διαγράφετε με την εντολή:
Κώδικας:
history -c


  Απάντηση
#3
Επικόλληση εντολών στο τερματικό

Είναι γνωστή η αντιγραφή με τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + C και η επικόλληση με τον Ctrl + V, όμως στο τερματικό για να γίνει η επικόλληση εφόσον το ανοίξετε με τον συνδυασμό Ctrl + Alt + T γίνεται με Ctrl + Shift + V.

  Απάντηση
#4
Αυτοματοποιημένη Αποθήκευση Κλωνοποίηση Λειτουργικού Συστήματος (Backup)

Αυτός ο τρόπος απευθύνεται σε διανομές Debian βασισμένες στο Gnome: Cinnamon, Mate, Xfce, Deepin, κτλ χωρίς να σημαίνει ότι δεν ενδείκνυται για άλλες διανομές Linux, αφού γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στις εντολές.

Είναι ο ιδανικός τρόπος αποθήκευσης με την ιδιότητα της κλωνοποίησης για εσάς που δεν έχετε χρόνο ή ξεχνάτε αυτή την σημαντική εργασία προστασίας του λειτουργικού σας συστήματος. Η αποθήκευση θα γίνει αυτοματοποιημένα με το gnome-schedule, χρησιμοποιώντας τις εντολές dd και gzip ως εικόνα-φάκελος(img.gz) στον προορισμό της επιλογής σας με μέγεθος σαφώς μικρότερου του λειτουργικού σας συστήματος.
Το gnome-schedule είναι ένα υπέροχο εργαλείο με πολλές δυνατότητες προγραμματισμού. Εδώ θα δείτε την πιο προχωρημένη λειτουργία του, από την πλευρά υπερχρήστη root.
Προτείνεται για συστήματα με home/root ενσωματωμένα και ευέλικτα με μέγεθος λειτουργικού από 10-50GB
Σημαντικό: Εάν γίνεται η αποθήκευση το ιδανικό είναι να μην υπάρχει σύνδεση στο ίντερνετ, για να μην υπάρχουν πιθανές παρεμβολές. Επίσης το καλύτερο είναι να μην κάνετε εργασίες κατά την διάρκειά της, αλλά η εμπειρία μου λέει ότι μουσική και απλή περιήγηση στο διαδίκτυο δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.

Πολύ προσοχή στην σωστή εντολή γιατί το dd διαγράφει τα πάντα!

Για χειροκίνητη εκτέλεση της αποθήκευσης κάνετε το εξής- Περισσότερα για την τροποποίηση της εντολής διαβάστε παρακάτω έως το τέλος του οδηγού:
τροποποιείτε την εντολή:
Κώδικας:
dd if=/dev/sdxX bs=4096 conv=notrunc,noerror | gzip > /media/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.img.gz
Κατόπιν στο τερματικό:
Κώδικας:
sudo su
και μετά κάνετε επικόλληση την εντολή και enter για να εκτελεστεί.


ΒΗΜΑ 1

Πρώτα ελέγχετε εάν λειτουργεί σωστά η εφαρμογή cron από το τερματικό ώστε να δείτε εάν είναι ενεργή δίνοντας τη εντολή:
Κώδικας:
service cron status
Εάν βγαίνει αυτή η ένδειξη είναι ενεργή.
cron start/running, process 1401
ή
[ ok ] cron is running

Εάν όχι τότε κάνετε εκκίνηση της εφαρμογής.
Κώδικας:
sudo service cron start
Ξαναδώστε το κωδικό υπερχρήστη root για να επανασυνδέσει πάλι cron με root.
Κώδικας:
sudo passwd root

ΒΗΜΑ 2

Επόμενη κίνηση να κάνετε εγκατάσταση του gnome-schedule.
Κώδικας:
sudo apt-get install gnome-schedule
Μετά από το Τερματικό.
Κώδικας:
sudo gnome-schedule


ΒΗΜΑ 3

Με το που θα ξεκινήσει το gnome-schedule, θα πάτε πάνω αριστερά θα επιλέξετε Νέο > A task that launches recurrently ή Recurrent task.

[Εικόνα: schedule1_zpswcdvxqzd.png]

ΒΗΜΑ 4

Εδώ θα γίνουν όλες οι παραμετροποιήσεις του προγραμματισμού.
Description: Δίνετε όποιο όνομα θέλετε στην εργασία.
Default behaviour: Το αφήνετε όπως είναι.
Command: Το πιο σημαντικό κομμάτι το οποίο με προσοχή θα τακτοποιήσετε.

[Εικόνα: schedule2_zpsf6ulbk1e.png]

Την ακόλουθη εντολή θα την παραμετροποιήσετε, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας και θα ήταν καλό να την αποθηκεύσετε και τροποποιήσετε στο LibreOffice Culc.

Κώδικας:
DISPLAY=:0.0 sudo -u asinoro /usr/bin/notify-send "Ξεκίνησε η Κλωνοποίηση του συστήματος" && dd if=/dev/sda9 bs=4096 conv=notrunc,noerror | gzip > /media/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.img.gz && DISPLAY=:0.0 sudo -u asinoro /usr/bin/notify-send "Ολοκληρώθηκε η Κλωνοποίηση του συστήματος"

1) Αλλάζετε με το δικό σας όνομα χρήστη το όνομα asinoro σε δύο σημεία της εντολής.
2) Αντί για sda9 που είναι ο τομέας (partition) του παραδείγματος, τον αντίστοιχο δικό σας sdxX.
3) Φτιάχνεται το φάκελο προορισμού σε διαφορετικό τομέα του σκληρού ή εξωτερικό χώρο αποθήκευσης. Δεξί κλικ στον φάκελο που μόλις φτιάξατε, αντιγραφή και επικόλληση, ώστε να αντικαταστήσετε το τμήμα της εντολής [/media/xxxxxx/xxxxxxx/], με το αντίστοιχο δικό σας.
Μετά προσθέτετε και το όνομα της εικόνας που θέλετε να δώσετε [xxxxxxx.img.gz]. Ετσι ή εντολή σας θα δείχνει κάπως έτσι.

Κώδικας:
DISPLAY=:0.0 sudo -u username /usr/bin/notify-send "Ξεκίνησε η Κλωνοποίηση του συστήματος" && dd if=/dev/sdxX bs=4096 conv=notrunc,noerror | gzip > /media/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.img.gz && DISPLAY=:0.0 sudo -u username /usr/bin/notify-send "Ολοκληρώθηκε η Κλωνοποίηση του συστήματος"

Σημαντικό: Να μην υπάρχει κενό στα ονόματα των εντολών γιατί η εντολή δεν θα εκτελεστεί πχ.[xxx xxx/xxxx xxx/xxxx.img.gz]

Έτοιμη η εντολή για να την κάνετε αντιγραφή και επικόλληση μέσα στο Command:


ΒΗΜΑ 5

Τις παρακάτω ρυθμίσεις μπορείτε να τις τροποποιήσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας βλέποντας του παραδείγματος:

Επιλέγετε το πεδίο Για προχωρημένους >
1) Month > Επεξεργασία > Every month > Εντάξει. Κάθε μήνα να εκτελείτε η εργασία.
2) Day > Επεξεργασία > In a step width – Days 15 > Εντάξει. Να εκτελεστεί η εργασία κάθε 15 μέρες του μήνα. Μια καλή ρύθμιση για κάτι που δεν πήγε καλά πρόσφατα. Μπορείτε να την κάνετε και μήνα, πιο σύντομα μάλλον ανεβαίνει το ρίσκο.
3) Hour > Επεξεργασία > At an exact hour– Hour 11 > Εντάξει. Να εκτελεστεί στις 11 ή την δικιά σας ώρα επιλογής.
4) Minute 0
Μην επιλέξετε στην Επεξεργασία την επιλογή (in a range, γιατί θα κάνει την εργασία κάθε, λεπτό, ώρα κτλ.


[Εικόνα: schedule2_zpsf6ulbk1e.png]

Εφόσον ολοκληρώθηκαν οι ρυθμίσεις επιλέγετε Προσθήκη > Εντάξει και είναι έτοιμη η εντολή σας για αυτόματη αποθήκευση (backup) της κλωνοποιημένης εικόνας.

Εάν θέλετε να κάνετε χειροκίνητα την πρώτη εργασία ή όποτε εσείς επιλέξετε για χειροκίνητη αποθήκευση, τότε μπολτάρετε-επιλέγετε την εργασία και πάνω με το κυκλάκι επιλέγετε Run Selected task > Execute > OK.

[Εικόνα: schedule3_zpswgemidju.png]


ΒΗΜΑ 6

Τώρα κάποια πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψιν. Γνωρίζετε ότι θα γίνετε αυτόματα η αποθήκευση, εάν δεν αλλάξετε το όνομα [xxxxxxx.img.gz] στον προορισμό αποθήκευσης, τότε θα παραμένει το ίδιο αποθηκευμένο αρχείο, απλώς θα ξέρετε ότι θα είναι η πιο πρόσφατη έκδοση. Εάν έχετε χώρο και θέλετε να αποθηκεύσετε περισσότερες εικόνες, τότε θα αλλάξετε το όνομα του αποθηκευμένου αρχείου, έτσι π.χ[xxxx2.img.gz], με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερες εικόνες.
Όταν ξεκινά η κλωνοποίηση θα βγαίνει η ένδειξη "Ξεκίνησε η Κλωνοποίηση του συστήματος" ανάλογα με τον διαχειριστή ειδοποιήσεων που διαθέτει η διανομή σας και η ένδειξη "Ολοκληρώθηκε η Κλωνοποίηση του συστήματος" όταν ολοκληρώνεται.
Εάν δεν θέλετε να χάνετε τις ειδοποιήσεις που σας έρχονται από το λειτουργικό σας σύστημα και το σύστημά σας δεν διαθέτει αυτήν την λειτουργία, τότε εγκαταστήστε τις τελευταίες ειδοποιήσεις recent-notifications σε Ubuntu βασισμένες διανομές.

Κώδικας:
sudo add-apt-repository ppa:jconti/recent-notifications
Κώδικας:
sudo apt-get update
Κώδικας:
sudo apt-get install indicator-notifications

Για να λειτουργήσει θα πρέπει να κάνετε αποσύνδεση-έξοδος ή επανεκκίνηση. Έτσι δεν θα χάνετε καμία ειδοποίηση. Κάτω δεξιά συνήθως, θα δείτε την ένδειξη με τις ειδοποιήσεις από όπου εάν θέλετε μπορείτε να τις διαγράφετε.

ΒΗΜΑ 7

Αποκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος

Για να κάνετε την επαναφορά θα αντιγράψετε στο LibreOffice Culc την αποθηκευμένη εικόνα σας με δεξί κλικ και επικόλληση ώστε να αντικαταστήσετε μέρος της εντολής:
Κώδικας:
gzip -dc /media/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.img.gz | dd of=/dev/sdxX bs=4096 conv=notrunc,noerror
ειδικά το [/media/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.img.gz], με την διαδρομή της αποθηκευμένη εικόνας. Αλλάζετε επίσης και το /dev/sdxX όπου xX ο τομέας επαναφοράς που βρίσκεται το λειτουργικό σας σύστημα.
Εφόσον έχετε φτιάξει σωστά την εντολή επαναφοράς, την αποθηκεύετε στο LibreOffice Culc, ώστε την επόμενη φορά να χρησιμοποιήσετε την ίδια με αντιγραφή και επικόλληση.
Σημαντικό: Πάντα η επαναφορά γίνεται εκτός λειτουργικού συστήματος από Live CD-DVD, USB ή άλλο λειτουργικό Linux.
Από το τερματικό πρώτα η εντολή:
Κώδικας:
sudo su
και μετά η τροποποιημένη σας εντολή:
Κώδικας:
gzip -dc /media/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.img.gz | dd of=/dev/sdxX bs=4096 conv=notrunc,noerror

Ανοίγοντας ταυτόχρονα και ένα άλλο τερματικό δίνεται την επόμενη εντολή για να βλέπετε την εξέλιξη της εργασίας από το πρώτο τερματικό.
Κώδικας:
watch -n5 'sudo kill -USR1 $(pgrep ^dd)'Χαρείτε αυτήν την τόσο σημαντική εργασία του λειτουργικού σας συστήματος.

  Απάντηση
#5
Αποθήκευση οδηγού δικτύου

Ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να συμβούν είναι να χάσετε την πρόσβαση στο διαδίκτυο και να μην μπορείτε με κανένα τρόπο να συνδεθείτε. Ένας σοβαρός λόγος είναι το σπάσιμο του οδηγού από μη σωστή ενημέρωση του συστήματος ή μετά από αναβάθμιση. Ο τρόπος που θα σας δείξω είναι για διανομές Debian κάτι αντίστοιχο υποθέτω θα συμβαίνει και με άλλες διανομές Linux. Πρώτα θα πάτε να δείτε εάν έχετε το αρχείο network-manager.deb στην τοποθεσία /var/cache/apt/archives/. Εάν υπάρχει εκεί το αρχείο θα είναι κάπως έτσι network-manager_0.9.10.0-7_amd64.deb τότε το αντιγράφετε και το αποθηκεύετε σε άλλο φάκελο, τομέα, usb σε δύο διαφορετικούς χώρους καλύτερα. Εάν δεν υπάρχει το ξανακάνετε εγκατάσταση με την εντολή:

Κώδικας:
sudo apt-get install --reinstall network-manager
Όπου μετά το ξαναβρίσκετε στο /var/cache/apt/archives/ και το αποθηκεύετε κάπου αλλού για μελλοντική χρήση.
Εάν προκύψει κάποτε το πρόβλημα που δεν το εύχομαι θα απεγκαταστήσετε μέσω του synaptic τον προηγούμενο σπασμένο οδηγό ή με την εντολή:

Κώδικας:
sudo apt-get remove network-manager
θα κλείσετε το synaptic εάν το έχετε ανοίξει και μετά θα εγκαταστήσετε τον αποθηκευμένο οδηγό, δεξί κλικ [εγκατάσταση με Gdebi]. Έτσι θα έχετε πάλι πρόσβαση στο διαδίκτυο χάρη στον αποθηκευμένο οδηγό.

  Απάντηση
#6
Αναζήτηση τεχνικών χαρακτηριστικών υπολογιστή

Μπορείτε εύκολα να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή σας δίνοντας την εντολή:
Κώδικας:
inxi -Fxz
Δεν δίνει όλες τις πληροφορίες αλλά τις σημαντικότερες και είναι η εντολή που είναι χρήσιμο να δίνεται στα τεχνικά φόρουμ όπως του osarena, όταν χρειάζεστε βοήθεια.
Συμβουλή μην δίνετε την πληροφορία Host: για δική σας ασφάλεια.
Εάν υπάρχουν προβλήματα με τους δίσκου σας ή τομείς έχετε τις επιπλέον πληροφορίες για προσαρτημένους και απροσάρτητους σκληρούς ή τομείς με την εντολή:
Κώδικας:
inxi -Fxzdpluo

Υπάρχουν πολλές εντολές αλλά αυτές οι δύο συγκεντρώνουν τα περισσότερα χαρακτηριστικά του υπολογιστή σας.

  Απάντηση
#7
Εάν κολλήσει το γραφικό περιβάλλον (Desktop)

Υπάρχουν στιγμές όπου για κάποιον λόγο δεν θέλει να ξεκολλήσει - ξεπαγώσει η οθόνη. Από το πληκτρολόγιο γίνεται συνήθως με τον συνδυασμό πλήκτρων:

Ctrl + Alt + Backspace ή Ctrl + Alt + Esc,

Θα τερματίσει την συνεδρίαση θα χάσετε ότι είχατε μέχρι στιγμής μη αποθηκευμένα και θα σας επιστρέψει στην οθόνη εισαγωγής.
Εάν η διανομή που έχετε δεν έχει ενεργοποιημένη αυτήν την λειτουργία ή δεν γνωρίζετε το συνδυασμό πλήκτρων θα πάτε ανάλογα με το περιβάλλον εργασίας σας στις ρυθμίσεις πληκτρολογίου > Επιλογές πληκτρολογίου (Keyboard layout) ή συντομεύσεις εφαρμογών > και θα ενεργοποιήσετε την εντολή kill the X server. Εάν δεν υπάρχει δεν γνωρίζω πως λειτουργεί σε όλες τις διανομές την φτιάχνετε ανάλογα με την διανομή κάνοντας Προσθήκη – Αdd:
Εντολή xkill > ok > και πατώντας τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Alt + Backspace ή Ctrl + Alt + Esc.
Εάν κάποια στιγμή και πάλι δεν ακούει για να ξεκολλήσει, τότε πάτε για επανεκκίνηση με Ctrl + Alt + Delete, πριν καταλήξετε στο μοναδικό τρόπο που ακούνε όλοι οι υπολογιστές, κλείνοντας το κουμπί ρεύματος.
Εάν αυτό συμβαίνει ξαφνικά και τακτικά σημαίνει ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά μετά από ενημέρωση ή αναβάθμιση, για αυτό να έχετε πάντα ένα αποθηκευμένο σύστημα (backup).
Εάν γίνεται από την αρχή της εγκατάστασης, τότε ο υπολογιστή σας δεν έχει την κατάλληλη κάρτα γραφικών ή λίγη μνήμη RAM για την βαριά Linux διανομή που βάλατε, οπότε καλύτερα να εγκαταστήσετε μια άλλη πιο ελαφριά.

  Απάντηση
#8
Αποκατάσταση - Εγκατάσταση- Επανεγκατάσταση Εκκινητή Grub Legacy ή EFI με το Super Grub2 Disk

Ένας απλός τρόπος για να κάνετε επιδιόρθωση του εκκινητή Grub με ή χωρίς EFI, από CD, DVD, USB, είναι με το Super Grub2 Disk μέσα από το σύστημά σας. Μια επιπλέον δυνατότητα είναι ότι μπορείτε να μπείτε και στα Windows για να κάνετε τις όποιες εκεί διορθώσεις. Ο συγκεκριμένος οδηγός απευθύνεται σε διανομές Debian/Ubuntu/Mint/κτλ.
Συνήθως τον εκκινητή – Grub τον κάνουμε εγκατάσταση στον πρώτο σκληρό sda γιατί εκεί είναι και τα Windows, εάν δεν έχετε Windows ή έχετε περισσότερους σκληρούς και λειτουργικά Linux συστήματα και εφόσον ένας συγκεκριμένος σκληρός δίσκος είναι ρυθμισμένος στα BIOS να φορτώνεται, βρίσκετε το λειτουργικό σύστημα που σας ενδιαφέρει για να εγκαταστήσετε τον εκκινητή – Grub με την εντολή:

Κώδικας:
blkid
ή
Κώδικας:
sudo blkid

Τις παραπάνω εντολές μπορείτε να τις τρέξετε σε ενεργό λειτουργικό Linux ή Live CD, DVD, USB.

ΒΗΜΑ 1

Πρώτα πηγαίνετε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του Super Grub2 Disk.


ΒΗΜΑ 2

Κάνετε εγκατάσταση του ISO σε Floppy, CD, DVD, USB με το ανάλογο πρόγραμμα που διαθέτει η διανομή σας. Εφόσον είναι έτοιμο το μέσο αποκατάστασης, φυλάξτε το κάπου και αχρείαστο να είναι.
Εάν όμως το χρειαστείτε τότε πολύ απλά το τοποθετείτε και ρυθμίζετε τα BIOS να ξεκινήσουν από εκεί. Δηλαδή από Floppy, CD, DVD, USB.

ΒΗΜΑ 3

Με το που ξεκινήσει επιλέγετε, Everything, όπου σας δείχνει όλα τα εγκατεστημένα λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή σας, σε ποιόν τομέα και τι είναι Linux ή Windows. Αφού κάνετε την επιλογή σας πχ στο Linux MΧ-15 sda14 είναι το δικό μου, μετά από λίγο σας βάζει στο λειτουργικό σας σύστημα.

Μην απατάστε δεν έχετε ακόμα εκκινητή – Grub, απλά σας έβαλε στο λειτουργικό σας σύστημα. Τώρα θα πρέπει να ξανά εγκαταστήσετε τον εκκινητή – Grub. Τις παρακάτω εντολές ή τις έχετε αποθηκεύσει σε κάποιο έγγραφο ή επισκεφτείτε το οsarena για να βρείτε αυτό τον οδηγό.
Σημαντικό: Πριν ξεκινήσετε βεβαιωθείτε ότι έχετε σύνδεση στο ίντερνετ.

Εάν δεν γνωρίζετε εάν ο υπολογιστή σας είναι Legacy ή EFI, τότε στο τερματικό με την ακόλουθη εντολή θα σας δείξει τι είναι, όπου το echo. Στο δικό μου βγαίνει "EFI boot on HDD".
Κώδικας:
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI boot on HDD" || echo "Legacy boot on HDD"]


Παρακάτω ακολουθούν δύο τρόποι αποκατάστασης του εκκινητή – Grub:

Α) Για Bios legacy mode.
Κώδικας:
sudo su
Κώδικας:
apt-get install --reinstall grub
Κώδικας:
grub-install /dev/sda
Κώδικας:
update-grub


Β) Για EFI – x86_64-efi.
Βρείτε πρώτα τον τομέα που είναι εγκαταστημένο το EFI με την εντολή:
Κώδικας:
blkid
Στον δικό μου υπολογιστή είναι:
Παράθεση:/dev/sda2: LABEL="SYSTEM_DRV" UUID="XXXXXX" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition"
Μετά κάνετε προσάρτηση του τομέα EFI, αλλάζοντας το sdaX με τον τομέα του δικού σας.
Κώδικας:
sudo mount /dev/sdaX /boot/efi

Κατόπιν:
Κώδικας:
sudo su
Κώδικας:
apt-get install --reinstall grub-efi
Κώδικας:
grub-install /dev/sda
Κώδικας:
update-grub


εάν δεν δουλέψει το παραπάνω (θα το καταλάβετε με την επανεκκίνηση)τότε:

Κώδικας:
sudo su
Κώδικας:
apt-get install --reinstall grub-efi-amd64
Κώδικας:
grub-install /dev/sda
Κώδικας:
update-grub

Μετά αυτή την διαδικασία είναι έτοιμος ο εκκινητής - Grub. Δεν χρειάζεται επανεκκίνηση συνεχίστε τις εργασίες σας και την επόμενη φορά ο υπολογιστής θα ξεκινήσει κανονικά.

  Απάντηση
#9
Επιλογή λειτουργικού εκκίνησης στον Grub

Εάν δεν επιθυμείτε να ρυθμίσετε με το grub customizer τον εκκινητή grub, υπάρχουν δύο τρόποι να το κάνετε χειροκίνητα.

Α Μέθοδος

Το παράδειγμα είναι από σύστημα Debian σε άλλα λειτουργικά Linux υποθέτω παραμετροποιείτε μόνο κάποιες εντολές.
Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι συμβατή με λειτουργικά Grub2, για την εφαρμογή της χρησιμοποιείτε το πρώτο λειτουργικό σύστημα Linux, όπου είναι εγκαταστημένος ο εκκινητής grub.

Ξεκινάτε τον εκκινητή Grub μετρώντας όλες τις θέσεις έχοντας η πρώτη τον αριθμό (0 μηδέν) και οι υπόλοιπες 1,2,3 κλπ.
Μπορείτε να δείτε την σειρά επίσης με το αποτέλεσμα της εντολής στο τερματικό:
Κώδικας:
grep "submenu\|^\menuentry" /boot/grub/grub.cfg | cut -d "'" -f2

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της εντολής Grub στον δικό μου υπολογιστή για να είναι κατανοητό:
Παράθεση:Θέση 0 MX GNU/Linux
Θέση 1 Advanced options for MX GNU/Linux
Θέση 2 menuentry "Memory test (memtest86+)" {
Θέση 3 menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
Θέση 4 menuentry "Memory test (memtest86+, experimental multiboot)" {
Θέση 5 menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200, experimental multiboot)" {
Θέση 6 Debian GNU/Linux (8.2) (on /dev/sda10)
Θέση 7 Advanced options for Debian GNU/Linux (8.2) (on /dev/sda10)
Θέση 8 Linux Mint 17 Qiana (17) (on /dev/sda12)
Θέση 9 Advanced options for Linux Mint 17 Qiana (17) (on /dev/sda12)
Θέση 10 Windows Boot Manager (on /dev/sda2)
Θέση 11 Linux Mint 17 Qiana (17) (on /dev/sda9)
Θέση 12 Advanced options for Linux Mint 17 Qiana (17) (on /dev/sda9)
Θέση 13 System setup

Τώρα ξεκινά το MX-15 Linux, εάν θέλετε να επιλέξετε να ξεκινάνε αυτόματα τα Windows που βρίσκονται στη θέση 10.
Δίνοντας στο τερματικό την εντολή:
Κώδικας:
sudo gedit /etc/default/grub
βρίσκετε το
GRUB_DEFAULT=0 όπου το 0 το αλλάζετε με το 10
και γίνεται
GRUB_DEFAULT=10
κατόπιν δίνεται την εντολή:
Κώδικας:
sudo update-grub

Στην επόμενη εκκίνηση τα Windows Θα έχουν το σύμβολο* που θα δείχνει ότι είναι η προεπιλεγμένη έκδοση λειτουργικού για εκκίνηση και με αυτό θα ξεκινά ο υπολογιστής. Αντίστοιχα εάν θα θέλατε να επιλέξετε βάση του παραδείγματος τη Θέση 11 Linux Mint Qiana (17) (on /dev/sda9), τότε θα ήταν
GRUB_DEFAULT=11

Β Μέθοδος

Ένας άλλος τρόπος είναι να ρυθμίσετε τον εκκινητή να ξεκινά με το προηγούμενο κάθε φορά λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε αυτό γίνεται με:
Κώδικας:
sudo gedit /etc/default/grub

Αλλάζετε ότι βλέπετε με έντονα γράμματα:
GRUB_DEFAULT=saved
και προσθέτετε την παρακάτω εντολή:
GRUB_SAVEDEFAULT=true
Σώνετε και κλείνετε το έγγραφο.
μετά
Κώδικας:
sudo update-grub

Επανεκκίνηση και θα θυμάται το προηγούμενο λειτουργικό που είχατε επιλέξει και με αυτό θα ξεκινά.
Σημείωση: Εάν αναβαθμίσετε τον εκκινητή του συστήματος ή κάποιο λειτουργικό Linux θα χάσετε αυτές τις ρυθμίσεις.

  Απάντηση
#10
Αργή επαναφορά μετά από αδρανοποίηση(hibernation)

Εάν ο υπολογιστής αργεί να επανέρθει μετά την αδρανοποίηση(hibernation), τότε αυτό που θα κάνετε την επόμενη φορά πριν τον αδρανοποιήσετε είναι να κλείσετε τους περιηγητές(browsers). Η καθυστέρηση επαναφοράς συμβαίνει διότι η μνήμη swap στην οποία αποθηκεύει τα δεδομένα ο υπολογιστής είναι πιο αργή από ότι στην μνήμη RAM που τα αποθηκεύει με την διαδικασία της αναστολής(suspend) και επιπλέον οι περιηγητές είναι φορτωμένοι με πολλά δεδομένα.
  Απάντηση


Πάμε στο Forum:


Πλάσματα σουλατσάρουν στο νήμα: 1 Επισκέπτης(ες)