εξομοιωτης και OOM killer
#1
sorry παιδια εκ των πρωτερων για τη χυδαια και νευριασμενη γλωσσα, αλλα τα νευρα μου εχουν τερματισει πλεον. δεν παει αλλο :mad::wtfx:mad::wtfx

μπορει κανεις να με πει πως στο διαολο απενεργοποιω αυτο το γαμιδι το ΟΟΜ killer, και πως περιοριζω τη virtual memory (οχι το swap... το virtual memory commit) των εφαρμογων; ο εξομοιωτης ειναι κλειδωμενος στα 3.4GB ΔΕΝ παει παραπανω. αλλα κατι φορες βλεπω το virtual memory commit του, πανω απο 4.5GB.

με εχει σπασει τα νευρα (καλα ελεγε ενας οτι το OOM killer ειναι ολοκληρο ενα bug). αν ζορισω τον εξομοιωτη, πεταγεται το γαμοπραμα, και τον κατεβαζει γιατι «βλεπει» να ανεβαζει το virtual commit (ασχετα αν η ram ειναι η μιση αδεια). 2 λειτουργικα εχω χασει με το γαμιδι. στο sysctl.conf εχω βαλει αυτα:...

Κώδικας:
# system memory commit
vm.swappiness = 100
vm.overcommit_memory = 2
vm.overcommit_ratio = 100

ακομα και με αυτα, που παντου λενε οτι απενεργοποιουν το OOM killer, αυτη η γαμημενη μαλακια δεν λεει να ψοφησει. 3 φορες εχω κανει αποπειρα να κανω regression το debian-κλωνο σε testing και μετα sid, και παντα η μαλακια κλεινει τον εξομοιωτη και το αφηνει σκατα. φτιαχνεται βεβαια, δεν διαλυει, αλλα γιατι να γινεται αυτο; εχω ψαξει παντου και λυση δεν εχω βρει, ουτε για να περιοριζω το virtual memory commit, ουτε για να στειλω στο διαολο οριστικα, τη μαλακια το OOM killer, περα απο το παραπανω κωδικακι στο sysctl.conf. και εδω αποκατω το τελυταιο συμβαν πριν 20 λεπτα:...

Κώδικας:
[37028.347198] rhythmbox invoked oom-killer: gfp_mask=0x2000d0, order=2, oom_score_adj=0
[37028.347203] rhythmbox cpuset=/ mems_allowed=0
[37028.347208] CPU: 0 PID: 7980 Comm: rhythmbox Tainted: G          O  3.16.0-4-amd64 #1 Debian 3.16.36-1+deb8u2
[37028.347210] Hardware name: System manufacturer System Product Name/M4N78 SE, BIOS 1501    10/09/2012
[37028.347211]  0000000000000000 ffffffff815123b5 ffff880089370c20 0000000000000000
[37028.347214]  ffffffff8150ff8d 0000000000000000 ffffffff810d6e3f 0000000000000000
[37028.347216]  ffffffff81516d2e 0000000000000200 ffffffff810689d3 ffffffff810c43e4
[37028.347218] Call Trace:
[37028.347225]  [<ffffffff815123b5>] ? dump_stack+0x5d/0x78
[37028.347228]  [<ffffffff8150ff8d>] ? dump_header+0x76/0x1e8
[37028.347232]  [<ffffffff810d6e3f>] ? smp_call_function_single+0x5f/0xa0
[37028.347235]  [<ffffffff81516d2e>] ? mutex_lock+0xe/0x2a
[37028.347238]  [<ffffffff810689d3>] ? put_online_cpus+0x23/0x80
[37028.347240]  [<ffffffff810c43e4>] ? rcu_oom_notify+0xc4/0xe0
[37028.347244]  [<ffffffff81153d1c>] ? do_try_to_free_pages+0x4ac/0x520
[37028.347247]  [<ffffffff811427dd>] ? oom_kill_process+0x21d/0x370
[37028.347249]  [<ffffffff8114239d>] ? find_lock_task_mm+0x3d/0x90
[37028.347251]  [<ffffffff81142f43>] ? out_of_memory+0x473/0x4b0
[37028.347253]  [<ffffffff81148e0f>] ? __alloc_pages_nodemask+0x9ef/0xb50
[37028.347256]  [<ffffffff81065c86>] ? copy_process.part.25+0x116/0x1c50
[37028.347259]  [<ffffffff81058301>] ? __do_page_fault+0x1d1/0x4f0
[37028.347261]  [<ffffffff81067990>] ? do_fork+0xe0/0x3d0
[37028.347264]  [<ffffffff8101c4a5>] ? read_tsc+0x5/0x20
[37028.347267]  [<ffffffff810c9a32>] ? ktime_get_ts+0x42/0xe0
[37028.347269]  [<ffffffff815188f9>] ? stub_clone+0x69/0x90
[37028.347271]  [<ffffffff8151858d>] ? system_call_fast_compare_end+0x10/0x15
[37028.347273] Mem-Info:
[37028.347274] Node 0 DMA per-cpu:
[37028.347276] CPU    0: hi:    0, btch:  1 usd:  0
[37028.347277] CPU    1: hi:    0, btch:  1 usd:  0
[37028.347278] Node 0 DMA32 per-cpu:
[37028.347279] CPU    0: hi:  186, btch:  31 usd:  0
[37028.347280] CPU    1: hi:  186, btch:  31 usd:  0
[37028.347281] Node 0 Normal per-cpu:
[37028.347283] CPU    0: hi:  186, btch:  31 usd:  0
[37028.347284] CPU    1: hi:  186, btch:  31 usd:  0
[37028.347287] active_anon:61177 inactive_anon:12262 isolated_anon:0
active_file:200 inactive_file:253 isolated_file:0
unevictable:0 dirty:0 writeback:12274 unstable:0
free:167997 slab_reclaimable:8134 slab_unreclaimable:12430
mapped:736827 shmem:1629 pagetables:6296 bounce:0
free_cma:0
[37028.347290] Node 0 DMA free:15904kB min:264kB low:328kB high:396kB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:15988kB managed:15904kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:0kB shmem:0kB slab_reclaimable:0kB slab_unreclaimable:0kB kernel_stack:0kB pagetables:0kB unstable:0kB bounce:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? yes
[37028.347294] lowmem_reserve[]: 0 3236 3945 3945
[37028.347296] Node 0 DMA32 free:639864kB min:55220kB low:69024kB high:82828kB active_anon:244708kB inactive_anon:49004kB active_file:116kB inactive_file:204kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:3391040kB managed:3316596kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:49080kB mapped:2272900kB shmem:6508kB slab_reclaimable:25888kB slab_unreclaimable:39296kB kernel_stack:4256kB pagetables:20900kB unstable:0kB bounce:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:444564 all_unreclaimable? yes
[37028.347300] lowmem_reserve[]: 0 0 709 709
[37028.347302] Node 0 Normal free:16220kB min:12096kB low:15120kB high:18144kB active_anon:0kB inactive_anon:44kB active_file:684kB inactive_file:808kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:786432kB managed:726016kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:16kB mapped:674408kB shmem:8kB slab_reclaimable:6648kB slab_unreclaimable:10424kB kernel_stack:1296kB pagetables:4284kB unstable:0kB bounce:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:2424 all_unreclaimable? yes
[37028.347306] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[37028.347308] Node 0 DMA: 0*4kB 0*8kB 0*16kB 1*32kB (U) 2*64kB (U) 1*128kB (U) 1*256kB (U) 0*512kB 1*1024kB (U) 1*2048kB (R) 3*4096kB (M) = 15904kB
[37028.347315] Node 0 DMA32: 141943*4kB (UEM) 7476*8kB (UEM) 271*16kB (UEM) 46*32kB (UEM) 10*64kB (EM) 2*128kB (M) 2*256kB (M) 0*512kB 1*1024kB (M) 0*2048kB 1*4096kB (R) = 639916kB
[37028.347322] Node 0 Normal: 3179*4kB (UEM) 36*8kB (EM) 6*16kB (E) 1*32kB (R) 1*64kB (R) 0*128kB 0*256kB 0*512kB 1*1024kB (R) 1*2048kB (R) 0*4096kB = 16268kB
[37028.347330] Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
[37028.347331] 15292 total pagecache pages
[37028.347332] 13144 pages in swap cache
[37028.347333] Swap cache stats: add 47975, delete 34831, find 6517/9668
[37028.347334] Free swap  = 4044124kB
[37028.347335] Total swap = 4194300kB
[37028.347336] 1048365 pages RAM
[37028.347337] 0 pages HighMem/MovableOnly
[37028.347338] 15104 pages reserved
[37028.347339] 0 pages hwpoisoned
[37028.347339] [ pid ]  uid  tgid total_vm      rss nr_ptes swapents oom_score_adj name
[37028.347344] [  172]    0  172    8274      658      18      69            0 systemd-journal
[37028.347346] [  174]    0  174    10383        7      22      269        -1000 systemd-udevd
[37028.347349] [  464]    0  464    84072        4      67      313            0 ModemManager
[37028.347351] [  466]    0  466  107601      137      70      354            0 NetworkManager
[37028.347353] [  468]    0  468    6869      17      18      44            0 cron
[37028.347354] [  469]    0  469    64668        7      29      161            0 rsyslogd
[37028.347356] [  471]  104  471    10769      203      26      97          -900 dbus-daemon
[37028.347358] [  487]    0  487    7089      37      18      55            0 systemd-logind
[37028.347360] [  504]    0  504    1064        3      8      35            0 acpid
[37028.347362] [  532]    0  532    1848        7      9      21            0 gpm
[37028.347364] [  533]    0  533    23770      12      14      40            0 apcupsd
[37028.347365] [  539]    0  539    21589      78      44      222            0 cupsd
[37028.347367] [  540]    0  540    68954      18      37      161            0 accounts-daemon
[37028.347369] [  546]    0  546    69999      93      37      453            0 polkitd
[37028.347371] [  548]    0  548    3604        3      12      38            0 agetty
[37028.347372] [  556]    0  556    91458        7      46      238            0 gdm3
[37028.347374] [  563]    0  563    55629    6793    105    1673            0 Xorg
[37028.347376] [  571]  106  571    76762      137      51      980            0 colord
[37028.347377] [  612]    0  612    60601        7      55      248            0 gdm-session-wor
[37028.347379] [  615]  1000  615    8913        6      23      137            0 systemd
[37028.347381] [  616]  1000  616    13087      10      29      536            0 (sd-pam)
[37028.347383] [  619]  1000  619  133807      204      89      213            0 x-session-manag
[37028.347385] [  657]  1000  657    6093        0      16      80            0 dbus-launch
[37028.347386] [  658]  1000  658    10696      184      24      82            0 dbus-daemon
[37028.347388] [  661]  1000  661    84430      38      32      87            0 at-spi-bus-laun
[37028.347390] [  665]  1000  665    10564      45      25      67            0 dbus-daemon
[37028.347392] [  668]  1000  668    31305      36      30      77            0 at-spi2-registr
[37028.347394] [  678]  1000  678  342929      903    210    1036            0 gnome-settings-
[37028.347395] [  690]  1000  690    52462      115      36      83            0 gvfsd
[37028.347397] [  694]  1000  694    70434        7      34      159            0 gnome-keyring-d
[37028.347399] [  700]    0  700    59623      73      47      195            0 upowerd
[37028.347401] [  714]  1000  714    88791      55      41      128            0 gvfsd-fuse
[37028.347402] [  724]  1000  724  145809      825      94      367            0 pulseaudio
[37028.347404] [  731]  110  731    42195        9      19      52            0 rtkit-daemon
[37028.347406] [  739]  1000  739    30720        0      61      221            0 gconf-helper
[37028.347408] [  741]  1000  741    12969      75      31      75            0 gconfd-2
[37028.347409] [  746]  1000  746    1084        0      7      27            0 start-pulseaudi
[37028.347411] [  747]  1000  747    5126      386      13      151            0 xprop
[37028.347413] [  749]  1000  749    75851      143      50      127            0 gvfs-udisks2-vo
[37028.347415] [  751]    0  751    92424      208      48      156            0 udisksd
[37028.347416] [  760]  1000  760    51642      70      34      94            0 gvfs-mtp-volume
[37028.347418] [  764]  1000  764    50678      70      35      110            0 gvfs-goa-volume
[37028.347420] [  767]  1000  767  161036        0    142    1132            0 goa-daemon
[37028.347422] [  773]  1000  773    77025      73      51      284            0 mission-control
[37028.347423] [  776]  1000  776    53912      46      40      151            0 gvfs-gphoto2-vo
[37028.347425] [  780]  1000  780    75063      87      46      160            0 gvfs-afc-volume
[37028.347427] [  784]  1000  784  444118    19177    306    4960            0 gnome-shell
[37028.347429] [  785]    0  785    95376      127      53      312            0 packagekitd
[37028.347430] [  797]  1000  797    98259        0      86      390            0 gsd-printer
[37028.347432] [  812]  1000  812  133638      21      79      577            0 gnome-shell-cal
[37028.347434] [  816]  1000  816  215258        7    138      787            0 evolution-sourc
[37028.347436] [  829]    0  829    7691        0      19      117            0 wpa_supplicant
[37028.347438] [  831]  1000  831    57297      273      81    2056            0 applet.py
[37028.347439] [  833]  1000  833  135225      68      87      334            0 zeitgeist-datah
[37028.347441] [  834]  1000  834  202302      100    223    1834            0 evolution-alarm
[37028.347443] [  839]  1000  839    89609      169      44      107            0 zeitgeist-daemo
[37028.347445] [  843]  1000  843  277437    4109    187    5216            0 evolution-calen
[37028.347447] [  845]  1000  845  129558      156    118      872            0 nm-applet
[37028.347448] [  849]  1000  849    84337      977      53      882            0 tracker-store
[37028.347450] [  859]  1000  859    65272      251      57      405            0 zeitgeist-fts
[37028.347452] [  894]  1000  894    1491        0      8      23            0 cat
[37028.347454] [ 1407]  1000  1407  293739      216      66      15            0 gvfsd-trash
[37028.347455] [ 1417]  1000  1417  165273      217      53        7            0 gvfsd-computer
[37028.347457] [ 1423]  1000  1423  146850      169      49      36            0 gvfsd-network
[37028.347459] [ 1434]  1000  1434    73085      80      42      99            0 gvfsd-dnssd
[37028.347461] [ 1444]  1000  1444    44677      212      23        0            0 dconf-service
[37028.347463] [ 1451]  1000  1451    32672      112      32        0            0 gvfsd-metadata
[37028.347464] [ 1934]  1000  1934  105522    2410    106      287            0 gnome-terminal-
[37028.347466] [ 1937]  1000  1937    3673      23      13      16            0 gnome-pty-helpe
[37028.347468] [ 1938]  1000  1938    5470      25      15      105            0 bash
[37028.347470] [ 1942]  1000  1942    3349      79      10      20            0 osception
[37028.347471] [ 6313]  1000  6313    59570      279      54        9            0 alsamixer
[37028.347473] [ 6314]  1000  6314    24234      273      50        4            0 alsamixer
[37028.347475] [ 6315]  1000  6315    24234      278      51        0            0 alsamixer
[37028.347477] [ 7980]  1000  7980  419936    9024    331    1913            0 rhythmbox
[37028.347479] [ 7991]  1000  7991  119145    1011      62      592            0 gvfsd-http
[37028.347480] [ 8435]  1000  8435    29009      587      52        0            0 VBoxXPCOMIPCD
[37028.347482] [ 8440]  1000  8440  163714      612    100      595            0 VBoxSVC
[37028.347484] [ 8478]  1000  8478  1081484  521472    1638    1036            0 VBoxSDL
[37028.347486] Out of memory: Kill process 8478 (VBoxSDL) score 254 or sacrifice child
[37028.347488] Killed process 8478 (VBoxSDL) total-vm:4325936kB, anon-rss:24684kB, file-rss:2061204kB
[37029.082881] device eth0 left promiscuous mode
[37029.098198] vboxnetflt: 0 out of 303000 packets were not sent (directed to host)
debian@osiris:~$
ονομαζομαι DarkGoth, και ειμαι «καλα»( ; )... το OsArena με θεραπευσε... (goth=!ok {equals} EMO)...  Emo
  Απάντηση
#2
και μολις τωρα δευτερη απωλεια απο το γαμημενο σκατοπραμα το ΟΟΜ :mad::mad::mad: :...

Κώδικας:
[42797.179545] Out of memory: Kill process 784 (gnome-shell) score 12 or sacrifice child
[42797.179547] Killed process 784 (gnome-shell) total-vm:1780832kB, anon-rss:28424kB, file-rss:0kB

μαζι με τον εξομοιωτη (προλαβα να τον δω να κλεινει) με κατεβασε και ολοκληρο το γραφικο το γαμιδι :mad::mad::mad:

οποιος ξερει, ας δωσει μια λυση, γιατι δεν παει πλεον αλλο. ακουγομαι σαν ανυπομονος το ξερω, αλλα ψαχνω εδω και μηνες που συμβαινει αυτο το πραγμα, δεν βρισκω καμια λυση πουθενα, και εχω πραγματικα απελπιστει. 4GB μνημη εχω και αλλα 4GB swap. δεν ειναι δυνατον να ξεμενει. που δεν ξεμενει, γιατι το παρακολουθω. μολις το virtual commit ("commit-as" στο //proc/meminfo) φτασει κοντα στα 8GB (commit-limit στο //proc/meminfo) που ειναι το συνολικο commit (ram+swap), πετιεται η μαλακια και κατεβαζει οτι της ερθει, ακομα και αν η ram ειναι μισοαδεια (το πραγματικο reserved commit δηλαδη) και το swap δεν εχει αγγιχτει καν.
ονομαζομαι DarkGoth, και ειμαι «καλα»( ; )... το OsArena με θεραπευσε... (goth=!ok {equals} EMO)...  Emo
  Απάντηση
#3
https://www.oracle.com/technetwork/artic...er-1911807
  Απάντηση
#4
magicdespellll, post: 26265, member: 820 είπε κι ελάλησε:https://www.oracle.com/technetwork/artic...er-1911807
τα εχω δει και αυτα, και μαλιστα σε πολλες σελιδες (stackoverflow, stackexchange, serverfault, μεχρι και στο documentation του kernel.org). και τα απερριψα αμεσως για τους εξης λογους:


Παράθεση:
The following settings will cause the system to panic and reboot in an out-of-memory condition. The sysctl commands will set this in real time, and appending the settings to sysctl.conf will allow these settings to survive reboots. The X for kernel.panic is the number of seconds before the system should be rebooted. This setting should be adjusted to meet the needs of your environment.
sysctl vm.panic_on_oom=1
sysctl kernel.panic=X
echo "vm.panic_on_oom=1" >> /etc/sysctl.conf
echo "kernel.panic=X" >> /etc/sysctl.conf

αυτο παραπανω απλα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ να το κανω. θελω να στειλω εντελως στο διαολο το ηλιθιο OOM killer. οχι να το κανω ακομα πιο τραμπουκο, και να με κατεβαζει ολοκληρο το λειτουργικο σαν μπατσος. ΑΥΤΟ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΔΙΑΝΟΙΑ.


Παράθεση:
If we want to exclude our oracle process from the OOM killer, we can do the following, which will exclude it completely from the OOM killer. It is important to note that this might cause unexpected behavior depending on the resources and configuration of the system. If the kernel is unable to kill a process using a large amount of memory, it will move onto other available processes. Some of those processes might be important operating system processes that ultimately might cause the system to go down.
echo -17 > /proc/2592/oom_adj

αυτο απο την αλλη ειναι πρακτικα ανεφαρμοστο και δυσχρηστο, γιατι το PID αλλαζει συνεχεια καθε φορα που ξεκιναει μια διεργασια. θα πρεπει να ψαχνω καθε φορα να βρισκω το PID του εξομοιωτη, και να δινω την εν λογω εντολη, που ναι μεν δεν θα τον κατεβαζει, αλλα η μαλακια το ΟΟΜ killer συνεχιζει να ειναι ενεργο και να μπορει να τραμπουκισει οτι αλλο βρει μπροστα του, ακομα και αν αυτο ειναι π.χ. το init. μια απο τα ιδια με το 1ο δηλαδη.


Παράθεση:
The OOM killer can be completely disabled with the following command. This is not recommended for production environments, because if an out-of-memory condition does present itself, there could be unexpected behavior depending on the available system resources and configuration. This unexpected behavior could be anything from a kernel panic to a hang depending on the resources available to the kernel at the time of the OOM condition.
sysctl vm.overcommit_memory=2
echo "vm.overcommit_memory=2" >> /etc/sysctl.conf


το μονο που εχω οντως βαλει απο την αρχη (και εχει αποτελεσμα, μεχρι τουλαχιστον το virtual commit να φτασει σχεδον στο commit limit), οπως ειδες στο πανω-πανω σχολιο μου, ειναι αυτο εδω αποπανω, μαζι με αυτα:...

Κώδικας:
vm.swappiness = 100
vm.overcommit_ratio = 100

ακομα και με αυτα ομως, το γαμιδι OOM killer αρνειται πεισματικα να ψοφησει και να παει στο διαολο. στο 2ο σχολιο ειδες οτι με κατεβασε και το γραφικο μαζι με τον εξομοιωτη, ενω το "vm.overcommit_memory=2" υποτιθεται οτι το απενεργοποιει. και το περιεργο ειναι οτι στο ουμπουντου που ειχα στο ιδιο ακριβως μηχανημα, με την ιδια ακριβως χρηση, χωρις να εχω κανει τετοιες ρυθμισεις, δεν με εκανε καθολου τετοιες μαλακιες.
ονομαζομαι DarkGoth, και ειμαι «καλα»( ; )... το OsArena με θεραπευσε... (goth=!ok {equals} EMO)...  Emo
  Απάντηση
#5
Κλείσε όλα τα ανοιχτά προγράμματα.
Άνοιξε τον περιηγητή με κάποιες σελίδες ανοιχτές.
Κώδικας:
free -h
και αποθήκευσε τα αποτελέσματα σε ένα αρχείο κειμένου.
'Άνοιξε το αρχείο και βάλε μια δίεση # για να μην τα χάσεις.
# system memory commit
#vm.swappiness = 100
#vm.overcommit_memory = 2
#vm.overcommit_ratio = 100

Κάνε επανεκκίνηση και άνοιξε τις ίδιες σελίδες του περιηγητή και πάλι την εντολή:
Κώδικας:
free -h
Τι διαφορά βλέπεις;
  Απάντηση
#6
asinoro, post: 26269, member: 1760 είπε κι ελάλησε:Κλείσε όλα τα ανοιχτά προγράμματα.
Άνοιξε τον περιηγητή με κάποιες σελίδες ανοιχτές.
Κώδικας:
free -h
και αποθήκευσε τα αποτελέσματα σε ένα αρχείο κειμένου.
'Άνοιξε το αρχείο και βάλε μια δίεση # για να μην τα χάσεις.
# system memory commit
#vm.swappiness = 100
#vm.overcommit_memory = 2
#vm.overcommit_ratio = 100

Κάνε επανεκκίνηση και άνοιξε τις ίδιες σελίδες του περιηγητή και πάλι την εντολή:
Κώδικας:
free -h
Τι διαφορά βλέπεις;

το εχω ηδη φαει στη μαπα αυτο. αυτα δεν υπηρχαν εξαρχης, εγω τα εβαλα, για να το σταθεροποιησω καπως σε εφαρμογες που θελουν πολλη μνημη (π.χ. ο εξομοιωτης). οντως εχει «σχετικο» αποτελεσμα γιατι αν τα απενεργοποιησω αυτα (και οσο δεν τα ειχα), τοτε ειναι που γινεται ο κακος χαμος.

ο εξομοιωτης δεν σηκωνει καν, ενω αν ανοιξω τον firefox, τον thunderbird και τον text editor (χωρις τιποτα ανοιχτο μεσα τους), δεν με αφηνει να ανοιξω τιποτα αλλο. με βγαζει "failed to allocate more memory", γιατι το memory commit (commit-as στο //proc/meminfo) φτανει σχεδον το commit-limit (που χωρις αυτες τις ρυθμισεις περιοριζεται στα 5GB)

συν οτι χωρις αυτες τις ρυθμισεις, η μαλακια το ΟΟΜ τραμπουκιζει με το παραμικρο αν κατι ανεβασει καποια στιγμη εστω και ελαχιστη παραπανω μνημη (και μιλαμε για πραγματικα γελοια ποσα της ταξης των 100ΜΒ-200ΜΒ). ενω με αυτες τις ρυθμισεις το κανει πολυ λιγοτερο και μονο με βαριες εφαρμογες.

το θεμα μου ειναι πως σκοτωνω εντελος το ηλιθιο ΟΟΜ, και πως μπορω να περιορισω το virtual memory commit που ζητουν οι εφαρμογες, γιατι φτανει σχεδον οσο το πραγματικο reserved commit (αν δηλαδη το συνολικο memory commit ειναι καποια στιγμη 6GB, τα 3GB ειναι physical commit στη ram και τα αλλα 3GB virtual commit. τοσο τεραστια νουμερα πιανει το virtual commit). να ρυθμισω δηλαδη το συνολικο virtual memory commit να μην ανεβαινει πανω απο το 25% του commit limit, (δηλαδη μεχρι 2GB) συνολικα για ολες τις ανοιχτες εφαρμογες.
ονομαζομαι DarkGoth, και ειμαι «καλα»( ; )... το OsArena με θεραπευσε... (goth=!ok {equals} EMO)...  Emo
  Απάντηση
#7
Δες και αυτό:
https://lwn.net/Articles/317814/
  Απάντηση
#8
Νομίζω πως το πρόβλημα είναι στον kernel. Ισως δηλαδή να πρέπει να βάλεις όριο στον kernel που τρέχει το guest OS.
Δες αυτό (λίγο παλιό): https://lwn.net/Articles/317814/
και τις οδηγίες του kernel: https://www.kernel.org/doc/Documentation...memory.txt
СМЕРТЬ НАСИПЬИКАМ ТРУДЯШИХСЯ
  Απάντηση
#9
Κώδικας:
# system memory commit
vm.swappiness = 100
vm.overcommit_memory = 2
vm.overcommit_ratio = 200

και αει και γαμησου τ'ανασκελο ΟΟΜ!!!... τωρα τρεχει μια χαρα που το δοκιμασα με εγκατασταση παντζουριων στον εξομοιωτη (για την ακριβεια η εγκατασταση παντζουριωνε στο λινουκς, ειναι για καποιο λογο το χειροτερο πραγμα γι'αυτο). λαγκαρει αρκετα αν παω να ανοιξω καποια αλλη εφαρμογη, αλλα πλεον δεν εχω το γαμιδι το ΟΟΜ να κατεβαζει οτι processes του'ρθει. ακομα μπορει να συμβει, αλλα δεν εχω ιδεα, ποσο πολυ θα πρεπει να ζορισω το συστημα, για να συμβει.
ονομαζομαι DarkGoth, και ειμαι «καλα»( ; )... το OsArena με θεραπευσε... (goth=!ok {equals} EMO)...  Emo
  Απάντηση
#10
debianass, post: 26272, member: 1803 είπε κι ελάλησε:Νομίζω πως το πρόβλημα είναι στον kernel. Ισως δηλαδή να πρέπει να βάλεις όριο στον kernel που τρέχει το guest OS.
Δες αυτό (λίγο παλιό): https://lwn.net/Articles/317814/
και τις οδηγίες του kernel: https://www.kernel.org/doc/Documentation...memory.txt

debianass, το 1ο λινκ που εχεις βαλει, που το εχει βαλει και ο asinoro:...

1ον:... ειναι ανεφαρμοστο επειδη βασιζεται στο PID. καθε φορα που ξεκιναει η διεργασια εχει διαφορετικο PID, οποτε δεν ειναι καθολου χρηστικο.

2ον:... ειναι μονο για ρυθμιση μεμονωμενων processes. παλι, δεν ειναι χρηστικο απο τη στιγμη, που θελω να προστατεψω ΟΛΑ τα processes

3ον:... ειναι προσωρινο. αν κανω επανεκκινηση, θα πρεπει να ξανακανω ολα αυτα (να ξαναβρισκω ενα ενα τα PIDs, να ξανατρεχω τις εντολες, κλπ)

εμενα στην τελευταια φορα το γαμιδι το ΟΟΜ κατεβασε και τον εξομοιωτη και το γραφικο. οποτε με αυτον τον τροπο πρεπει να ρυθμιζω ΟΛΑ τα processes του συστηματος ενα-ενα, γιατι ποτε δεν ξερω τι θα του καβλωσει του γαμιδιου ΟΟΜ να κατεβασει. οποτε ζητουσα καποια μονιμη ρυθμιση systemwide. η κατι που να το ξηλωνει εντελως απο το συστημα, η, κατι που να περιοριζει το virtual commit για ολες τις διεργασιες στο συστημα.

το 2ο λινκ με το kernel.org το κοιταξα, αλλα δεν καταλαβα και πολλα. αυτες οι παραμετροι που αναφερει πρεπει να περαστουν σε καποιο αρχειο; πρεπει να τρεξουν σαν εντολες σε terminal; πρεπει να γινει recompile του πυρηνα και να δωθουν κατα το compile; και ποιες παραμετροι απο αυτες χρειαζονται για την περιπτωση μου; επισης ειδα πανω-πανω, που λεει οτι ειναι απελπιστικα παλιο documentation. θα ισχυουν πλεον αυτα που αναφερει;
ονομαζομαι DarkGoth, και ειμαι «καλα»( ; )... το OsArena με θεραπευσε... (goth=!ok {equals} EMO)...  Emo
  Απάντηση


Πάμε στο Forum:


Πλάσματα σουλατσάρουν στο νήμα: 1 Επισκέπτης(ες)