Αργή εκκίνηση (Linux Mint 18.1 mate)
mikeius666p, post: 26925, member: 1753 είπε κι ελάλησε:η εντολή σου δεν δουλεύει
αντικατεστησε το "user" με το δικο σου ονομα χρηστη και θα δουλεψει. εγω την χρησμοποιω συνεχεια και ποτε δεν ειχα θεματα
ονομαζομαι DarkGoth, και ειμαι «καλα»( ; )... το OsArena με θεραπευσε... (goth=!ok {equals} EMO)...  Emo
  Απάντηση
να και ενα μικρο output απο δαυτην απο το δικο μου συστημα (απλα σε εσενα ολα αυτα θα τα βγαλει στο αρχειακι στο home σου):...
Κώδικας:
debian@osiris:~$  sudo tail -vf /var/log/*
[sudo] password for debian:
==> /var/log/apcupsd.events <==
2017-01-24 05:51:53 -0500  apcupsd 3.14.12 (29 March 2014) debian startup succeeded

==> /var/log/apt <==
tail: error reading ‘/var/log/apt’: Is a directory
tail: /var/log/apt: cannot follow end of this type of file; giving up on this name

==> /var/log/auth.log <==
Jan 24 05:52:02 localhost systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user debian by (uid=0)
Jan 24 05:52:08 localhost gnome-keyring-daemon[673]: couldn't access control socket: /run/user/1000/keyring/control: No such file or directory
Jan 24 05:52:08 localhost gnome-keyring-daemon[680]: couldn't access control socket: /run/user/1000/keyring/control: No such file or directory
Jan 24 05:52:08 localhost gnome-keyring-daemon[676]: couldn't access control socket: /run/user/1000/keyring/control: No such file or directory
Jan 24 05:52:08 localhost gnome-keyring-daemon[671]: couldn't access control socket: /run/user/1000/keyring/control: No such file or directory
Jan 24 05:52:22 localhost polkitd(authority=local): Registered Authentication Agent for unix-session:1 (system bus name :1.34 [/usr/bin/gnome-shell], object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale en_US.utf8)
Jan 24 06:17:01 localhost CRON[1053]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Jan 24 06:17:01 localhost CRON[1053]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Jan 24 06:20:44 localhost sudo:  debian : TTY=pts/0 ; PWD=/home/debian ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -vf /var/log/apcupsd.events /var/log/apt /var/log/auth.log /var/log/btmp /var/log/cups /var/log/daemon.log /var/log/debug /var/log/gdm3 /var/log/kern.log /var/log/messages /var/log/syslog /var/log/user.log /var/log/wtmp /var/log/Xorg.0.log
Jan 24 06:20:44 localhost sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)

==> /var/log/btmp <==

==> /var/log/cups <==
tail: error reading ‘/var/log/cups’: Is a directory
tail: /var/log/cups: cannot follow end of this type of file; giving up on this name

==> /var/log/daemon.log <==
Jan 24 05:52:22 localhost NetworkManager[467]: <info> wpa_supplicant started
Jan 24 05:52:22 localhost wpa_supplicant[824]: Successfully initialized wpa_supplicant
Jan 24 05:52:22 localhost systemd[1]: Started WPA supplicant.
Jan 24 05:52:22 localhost dbus[473]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.GeoClue2'
Jan 24 05:52:22 localhost systemd[1]: Started Location Lookup Service.
Jan 24 05:52:28 localhost colord: Automatic database add icc-e025f1a3fe6f0b0e067e3314ed0d16c3 to xrandr-Dell Inc.-DELL 1907FP-GU6206B7BBV4
Jan 24 05:52:28 localhost colord: Automatic metadata add icc-e025f1a3fe6f0b0e067e3314ed0d16c3 to xrandr-Dell Inc.-DELL 1907FP-GU6206B7BBV4
Jan 24 05:52:28 localhost colord: Device added: xrandr-Dell Inc.-DELL 1907FP-GU6206B7BBV4
Jan 24 06:06:38 localhost systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
Jan 24 06:06:38 localhost systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.

==> /var/log/debug <==
Jan 24 05:52:09 localhost rtkit-daemon[702]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
Jan 24 05:52:11 localhost rtkit-daemon[702]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
Jan 24 05:52:11 localhost rtkit-daemon[702]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
Jan 24 05:52:11 localhost rtkit-daemon[702]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
Jan 24 05:52:11 localhost rtkit-daemon[702]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
Jan 24 05:52:11 localhost rtkit-daemon[702]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
Jan 24 05:52:11 localhost rtkit-daemon[702]: Supervising 4 threads of 1 processes of 1 users.
Jan 24 05:52:11 localhost rtkit-daemon[702]: Supervising 4 threads of 1 processes of 1 users.
Jan 24 05:52:11 localhost rtkit-daemon[702]: Supervising 5 threads of 1 processes of 1 users.
Jan 24 05:52:14 localhost PackageKit: daemon start

==> /var/log/gdm3 <==
tail: error reading ‘/var/log/gdm3’: Is a directory
tail: /var/log/gdm3: cannot follow end of this type of file; giving up on this name

==> /var/log/kern.log <==
Jan 24 05:51:53 localhost kernel: [  18.248305] vboxdrv: Found 2 processor cores.
Jan 24 05:51:53 localhost kernel: [  18.249254] vboxdrv: fAsync=0 offMin=0x5fb offMax=0x2d15
Jan 24 05:51:53 localhost kernel: [  18.249431] vboxdrv: TSC mode is 'synchronous', kernel timer mode is 'normal'.
Jan 24 05:51:53 localhost kernel: [  18.249436] vboxdrv: Successfully loaded version 4.3.36_Debian (interface 0x001a000b).
Jan 24 05:51:54 localhost kernel: [  18.667101] vboxpci: IOMMU not found (not registered)
Jan 24 05:51:55 localhost kernel: [  20.190196] forcedeth 0000:00:0a.0: irq 42 for MSI/MSI-X
Jan 24 05:51:55 localhost kernel: [  20.190227] forcedeth 0000:00:0a.0 eth0: MSI enabled
Jan 24 05:52:11 localhost pulseaudio[701]: Default and alternate sample rates are the same.
Jan 24 05:52:11 localhost pulseaudio[701]: Default and alternate sample rates are the same.
Jan 24 05:52:25 localhost x-session-manager[615]: Entering running state

==> /var/log/messages <==
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0  31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0  25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "720x400"x0.0  28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0  78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0  65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0  49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
Jan 24 06:16:25 localhost firefox-esr.desktop[922]: console.error: UITour:
Jan 24 06:16:25 localhost firefox-esr.desktop[922]: startSubTour: No feature option specified

==> /var/log/syslog <==
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0  25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "720x400"x0.0  28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0  78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0  65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0  49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
Jan 24 06:16:25 localhost firefox-esr.desktop[922]: console.error: UITour:
Jan 24 06:16:25 localhost firefox-esr.desktop[922]: startSubTour: No feature option specified
Jan 24 06:17:01 localhost CRON[1054]: (root) CMD (  cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)

==> /var/log/user.log <==
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0  31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0  25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "720x400"x0.0  28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0  78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0  65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0  49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
Jan 24 06:16:20 localhost gdm-Xorg-:0[560]: (II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
Jan 24 06:16:25 localhost firefox-esr.desktop[922]: console.error: UITour:
Jan 24 06:16:25 localhost firefox-esr.desktop[922]: startSubTour: No feature option specified

==> /var/log/wtmp <==
~~~reboot3.16.0-4-amd64�1�X��    5~~~runlevel3.16.0-4-amd64�1�Xs
                                                                !tty1tty1!�1�X��
  !tty1tty1LOGIN!�1�X��
                          `:0:0debian:0�1�X�
==> /var/log/Xorg.0.log <==
[  1484.278] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[  1484.278] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0  40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[  1484.278] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0  31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[  1484.278] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0  25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[  1484.278] (II) NOUVEAU(0): Modeline "720x400"x0.0  28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[  1484.278] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[  1484.278] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0  78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[  1484.278] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0  65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[  1484.278] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0  49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[  1484.278] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
^Cdebian@osiris:~
ονομαζομαι DarkGoth, και ειμαι «καλα»( ; )... το OsArena με θεραπευσε... (goth=!ok {equals} EMO)...  Emo
  Απάντηση
μάγκες, νομίζω ότι μετά τις τελευταίες ενημερώσεις ομαλοποιήθηκε κάπως η κατάσταση.Πιστεύω ότι λύθηκε η καθυστέρηση.Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια
Manjaro xfce 64
  Απάντηση
Η εκκίνηση του υπολογιστή είναι ότι να'ναι.Τώρα μου έβγαζε κάτι σαν αυτό:
Κώδικας:
ata1:00: status: { DRDY ERR } ata1.00: error {UNC } ata1:00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x0 ata1:00: BMDMA stat 0x25 ata1:00: failed command: READ DMA

ή αυτό:

Κώδικας:
[272.854943] ata2.00: status: {DRDY err}
[xxx.xxxxxx] ata2.00: error: {UNC}
[xxx.xxxxxx]ata2.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x0
[xxx.xxxxxx] ata2.00: BMDMA stat 0x24
[xxx.xxxxxx] ata2.00: cmd c8/00:08:00:00:00/00:00:00:00:00/e0 tag 0 dma 4096 in
Manjaro xfce 64
  Απάντηση
κατι με λεει οτι, αν δεν εχουν χαλαρωσει οι συνδεσεις των σκληρων (βγαλτους και ξαναβαλτους), το αλλο πιθανο ειναι οτι πας για καινουριους σκληρους. κολληματα, καθυστερησεις, παγωματα, απροβλεπτη συμπεριφορα, περιεργα σφαλματα. ολα αυτα δειχνουν οτι μαλλον οι σκληροι ετοιμαζονται να το πουν το ποιημα.
ονομαζομαι DarkGoth, και ειμαι «καλα»( ; )... το OsArena με θεραπευσε... (goth=!ok {equals} EMO)...  Emo
  Απάντηση
ωραία Darkgoth το έπιασα το νόημα
Manjaro xfce 64
  Απάντηση


Πάμε στο Forum:


Πλάσματα σουλατσάρουν στο νήμα: 1 Επισκέπτης(ες)