ΑΕΠΙ: Κλέφτες και απατεώνες επισήμως [δικαστικό πόρισμα]
#1
[IMG]aepi-porisma.jpg[/IMG]

Η ΑΕΠΙ (Ανώνυμη Εταιρεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας), αν δεν γνωρίζετε το ποια είναι, πρόκειται για μια εταιρεία που τροφοδοτείται και με δημόσιο χρήμα, εισπράττει τεράστια ποσά που θα έπρεπε να αποδίδονται στο δημόσιο και σε δικαιούχους - μιλάμε και για ποσά προερχόμενα από φόρους - μια αναζήτηση στο osarena και στο διαδίκτυο, θα σας κατατοπίσει.
Το γεγονός πάντως, πως έχει την δύναμη να επιβάλλει πιέσεις για δημιουργία νόμων, η έλλειψη κάθε διαφάνειας που την διακατέχει, καταμαρτυρεί πολλά για την δύναμή της και το πώς μπορεί να δρα ως κράτος (με ιδιωτικές τσέπες) μέσα στο κράτος.

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες ΑΕ της χώρας που έχει δεχτεί σκληρή κριτική για τον τρόπο που εισπράττει αλλά και που αποδίδει τα πνευματικά δικαιώματα, η οποία τον Ιούνιο του 2016 μετακόμισε στην Κύπρο για καλύτερες μπίζνες και μάλιστα την στιγμή που εκκρεμούσε στην βουλή η ψήφιση του νομοσχεδίου για την πνευματική ιδιοκτησία και τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων.

Αν και το σύνολο του πληθυσμού είτε δεν γνωρίζουν, είτε αδιαφορούν, εταιρείες σαν την ΑΕΠΙ και την ΒSA είναι λαίλαπα και χωρίς την παραμικρή αμφιβολία κοράκια του χρήματος, με μπατσική συμπεριφορά και - φυσικά - με πολιτική στήριξη.

Όμως, το πράγμα έχει και συνέχεια που δεν ξέρω πόσοι πεφτοσυννεφάκηδες θα βρεθούν μετά από αυτά που έφερε στην επιφάνεια πόρισμα ελέγχου για λογαριασμό του ΥΠΠΟ (ο έλεγχος ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη του 2016 και ολοκληρώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου (o έλεγχος αφορά την περίοδο 2011-2014).

Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το πόρισμα, το οποίο αρχικά κυκλοφόρησε από το tvxs.gr, προέκυψαν τα εξής:

Οι ορκωτοί λογιστές διαπιστώνουν την ύπαρξη αρνητικών κεφαλαίων ύψους 19,9 εκ. ευρώ που αποδεικνύει την αδυναμία της εταιρείας να εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεών της, καθώς και το σύνολο στοιχείων ενεργητικού (περιουσιακά στοιχεία και απαιτήσεις) είναι μικρότερο του συνόλου των υποχρεώσεων.

Λειτουργικά έξοδα:

Το πόρισμα διαπιστώνει επίσης ότι τα λειτουργικά έξοδα είναι ψηλότερα από τα έσοδα της εταιρείας με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών λειτουργικών ζημιών για την περίοδο 2011 - 2014 συνολικού ύψους 11.3 εκ.
Τα σημαντικότερα έξοδα για την Περίοδο αυτή αφορούν αμοιβές μελών ΔΣ και συγγενών αυτών ύψους 7,4 εκ. ευρώ, αμοιβές υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από συνδεδεμένη εταιρεία ύψους 7,2 εκ. ευρώ, προμήθειες είσπραξης τιμολόγιου ύψους 6,7 εκατομμύρια και αμοιβές νομικών συμβούλων και δικαστικά έξοδα ύψους 4,5 εκ.

Μισθοί:

Μόνο ο μισθός του διευθύνοντος συμβούλου το 2011 ανερχόταν στα 635.565 ευρώ (52.000 ευρώ τον μήνα) ενώ την ίδια χρονιά ο μισθός συγγενούς μέλους του ΔΣ έφτανε τα 466.266 το χρόνο! Οι αμοιβές μισθοδοσίας μελών ΔΣ για το 2011 ανέρχονται 1.900.000 ευρώ ενώ οι συνολικές αμοιβές μισθοδοσίας για τον ίδιο χρόνο στα 4.828.353 ευρώ.
Τα δε μέλη του ΔΣ έπαιρναν επίσης χρήματα εκτός μισθοδοσίας από το 2011-2014 ποσά που κυμαίνονταν από 6.000 έως 38.000 ευρώ. Σε αυτά τα ποσά προσθέστε και την ιδιωτική ασφάλιση των μελών του ΔΣ.

Aδιανέμητα δικαιώματα:

Για την περίοδο 2011-2014 η εταιρεία έχει παρακρατήσει 10% προμήθεια επί των διανεμηθέντων δικαιωμάτων σε αλλοδαπούς οργανισμούς στα πάσης φύσεως εκτελεστικά δικαιώματα συνολικού ύψους 1,6 εκ. με σκοπό τη μετέπειτα χρήση των κονδυλίων σε πολιτιστικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Το σημαντικότερο μέρος του εν λόγω ποσού 1,2 εκ. αφορούσε εργασίες συντήρησης και εμπλουτισμού του αρχείου μουσικής της εταιρείας οι οποίες πραγματοποιούνται από υπάλληλους της εταιρείας.

Εδώ να θυμίσουμε πως η ΑΕΠΙ υποτίθεται πως εκπροσωπεί περισσότερους από 14.540 Έλληνες και ξένους πνευματικούς δημιουργούς καθώς και 2.200.000 και πλέον ξένους δημιουργούς μέσω συμβάσεων εκπροσώπησης.

Παρόλα αυτά, όπως προκύπτει από το πόρισμα, υπάρχουν αδιανέμητα δικαιώματα, δηλαδή ποσά που έχει εισπράξει τα οποία όμως δεν έχουν αποδοθεί.
Όπως αναφέρεται πιο συγκεκριμένα:
Παράθεση:Τα αδιανέμητα δικαιώματα σε μέλη, δικαιούχους ύψους 42 εκ. (την 31-12 - 2014) περιλαμβάνουν τιμολογηθέντα δικαιώματα σε χρήστες μουσικής τα οποία δεν έχουν αποδοθεί και διανεμηθεί σε μέλη και δεν στάθηκε δυνατό να αναλυθούν από την εταιρεία λόγω μη αντιστοίχησης τιμολογίων με εισπράξεις στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας.

Δάνεια:

Όμως, δεν σταματάει εδώ καθώς προέκυψαν και άλλα σκανδαλώδη ποσά, τα οποία οφείλονται σε δάνεια προς τα μέλη του ΔΣ και εργαζομένων της εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 δάνεια προς μέλη του ΔΣ απαγορεύονται.):
Παράθεση:Δάνειο (τον Ιανουάριο του 2014) στον γ. διευθυντή μέτοχο και μέλος ΔΣ μέχρι του ποσού των 125 χιλ ευρώ με επιτόκιο 2%.

Δάνεια στο προσωπικό, αλλά και συνεργάτες βάσει εγκρίσεων που προέρχονται από το ΔΣ της εταιρείας.
Ασυμψήφιστες προκαταβολές:

Προκαταβολές σε δικαιούχους που συμψηφίζονται με τις μελλοντικές αποδοχές τους. Όμως, υπάρχουν προκαταβολές σε μέλη που παραμένουν ακίνητες και δεν έχουν συμψηφιστεί με αντίστοιχες αμοιβές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Υπάρχουν δημιουργοί δηλαδή που έχουν πάρει προκαταβολές μέρος των οποίων όμως δεν παρακρατείται μετά από τις αμοιβές τους.
Και υπάρχει συνέχεια που αφορά προκαταβολές σε προμηθευτές για τις οποίες η ΑΕΠΙ δεν έχει παραλάβει τιμολόγια είτε αυτά χάθηκαν καθώς και ότι εταιρεία δεν είχε καταλογίσει αποσβέσεις για τα πάγια ενσώματα στοιχεία ες και τη χρήση του 2014 , συνολικού ύψους 1.8 εκατομμυρίου.

Ακίνητα:

Κάτι άλλο που προέκυψε με το πόρισμα, αφορά τα ακίνητα της ΑΕΠΙ, η αξία των οποίων ανέρχεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ.
Δεν αναφέρεται ο προϋπολογισμός για την ανέγερση του δεύτερου κτίριου. Ζητήθηκαν άλλα έγγραφα σχετικά αλλά η εταιρεία δεν τα έδωσε. Η ΑΕΠΙ επίσης δεν έδωσε το πλήθος των τιμολογίων που ζητήθηκαν για τον δειγματοληπτικό έλεγχο. Κατά την Περίοδο 2005-2007 η εταιρεία έκανε επενδύσεις ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ.

Τέλος, να θυμίσουμε πως μέχρι και τον Οκτώβριο του 2015 ο έλεγχος δεν μπορούσε να ξεκινήσει τις εργασίες καθώς η ΑΕΠΙ αρνιόταν να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία. Έτσι σταμάτησε το έργο του ελέγχου και ξεκίνησε ξανά μετά το πρόστιμο στην εταιρεία από το Υπ. Πολιτισμού για την άρνηση της αυτή.
---------------------------------------------------------------------
Όλα τα πιο πάνω, δεν είναι παρά μόνο ορισμένα ενδεικτικά σημεία, καθώς στο τελικό πόρισμα υπάρχουν περισσότερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο έλεγχος έγινε από την εταιρεία «ΕΥ», βάσει διαγωνισμού που είχε προκηρύξει ο ΟΠΙ έπειτα από εντολή του Υπ. Πολιτισμού επί υπουργίας Νίκου Ξυδάκη η οποία και ανέλαβε το έργο του διαχειριστικού ελέγχου της ΑΕΠΙ τον Αύγουστο του 2015.

>>> ολόκληρο το πόρισμα μπορείτε να το δείτε εδώ.

Επίλογος:

Τι σημαίνουν αυτά και τι θα γίνει;
Τίποτα φυσικά ή πολύ επιφανειακά πράγματα για εσωτερική κατανάλωση που θα χρησιμοποιηθούν πολιτικά όπως βολεύει τον καθέναν.
Μετά θα ξεχαστεί και αυτό.
Αναρωτιέμαι όμως, την στάση που θα κρατήσουν όλοι αυτοί που υποστήριζαν πως καλά πράττει η ΑΕΠΙ και πως το πλήγμα είναι η πειρατεία και μπλα-μπλα-μπλα...

Βλέπετε, οι εγκληματίες πλέον είναι οι μη ντόπιοι και οι φτωχοί.
  Απάντηση


Ίσως Σχετικά Νήματα...
Νήμα Άτομο Απαντήσεις Βλεφαριάσματα Τελευταία Ανάρτηση
  Η ΑΕΠΙ, έκλεισε το μαγαζί και κάνει μπίζνες στην Κύπρο. Maria Afentouli 0 2.086 12.06.2016 21:44
Τελευταία Ανάρτηση: Maria Afentouli

Πάμε στο Forum:


Πλάσματα σουλατσάρουν στο νήμα: 1 Επισκέπτης(ες)