Πρόβλημα σε update Linux Mint 18.3 Sylvia
#1
Δοκιμαζω τα Linux Mint σε live session από φλασάκι usb 4G.Ολα πάνε καλά.Οταν όμως ανοιξα το τερματικό και εκανα update, μου επέστρεψε κατι που δεν καταλαβαίνω.
Κώδικας:
mint@mint ~ $ sudo apt-get update
Αγνόησε:1 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial InRelease
Αγνόησε:2 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial Release
Hit:3 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib i386 Packages
Αγνόησε:4 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib all Packages
Αγνόησε:5 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-en_US
Αγνόησε:6 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-en
Αγνόησε:7 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-el_GR
Αγνόησε:8 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-el
Hit:9 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main i386 Packages
Αγνόησε:10 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main all Packages
Αγνόησε:11 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-en_US
Αγνόησε:12 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-en
Αγνόησε:13 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-el_GR
Αγνόησε:14 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-el
Hit:15 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free i386 Packages
Αγνόησε:16 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free all Packages
Αγνόησε:17 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-en_US
Αγνόησε:3 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib i386 Packages
Αγνόησε:18 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-en
Αγνόησε:9 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main i386 Packages
Αγνόησε:19 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-el_GR
Αγνόησε:15 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free i386 Packages
Αγνόησε:20 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-el
Αγνόησε:4 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib all Packages
Αγνόησε:5 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-en_US
Αγνόησε:6 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-en
Αγνόησε:7 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-el_GR
Αγνόησε:8 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-el
Αγνόησε:10 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main all Packages
Αγνόησε:11 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-en_US
Αγνόησε:12 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-en
Αγνόησε:13 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-el_GR
Αγνόησε:14 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-el
Αγνόησε:16 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free all Packages
Αγνόησε:17 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-en_US
Hit:3 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib i386 Packages
Αγνόησε:3 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib i386 Packages
Αγνόησε:18 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-en
Hit:9 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main i386 Packages
Αγνόησε:9 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main i386 Packages
Αγνόησε:19 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-el_GR
Hit:15 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free i386 Packages
Αγνόησε:15 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free i386 Packages
Αγνόησε:20 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-el
Αγνόησε:4 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib all Packages
Αγνόησε:5 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-en_US
Αγνόησε:6 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-en
Αγνόησε:7 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-el_GR
Αγνόησε:8 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-el
Αγνόησε:10 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main all Packages
Αγνόησε:11 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-en_US
Αγνόησε:12 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-en
Αγνόησε:13 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-el_GR
Αγνόησε:14 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-el
Αγνόησε:16 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free all Packages
Αγνόησε:17 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-en_US
Hit:3 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib i386 Packages
Αγνόησε:3 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib i386 Packages
Αγνόησε:18 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-en
Hit:9 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main i386 Packages
Αγνόησε:9 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main i386 Packages
Αγνόησε:19 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-el_GR
Hit:15 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free i386 Packages
Αγνόησε:15 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free i386 Packages
Αγνόησε:20 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-el
Αγνόησε:4 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib all Packages
Αγνόησε:5 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-en_US
Αγνόησε:6 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-en
Αγνόησε:7 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-el_GR
Αγνόησε:8 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-el
Αγνόησε:10 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main all Packages
Αγνόησε:11 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-en_US
Αγνόησε:12 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-en
Αγνόησε:13 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-el_GR
Αγνόησε:14 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-el
Αγνόησε:16 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free all Packages
Αγνόησε:17 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-en_US
Hit:3 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib i386 Packages
Αγνόησε:18 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-en
Hit:9 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main i386 Packages
Αγνόησε:19 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-el_GR
Hit:15 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free i386 Packages
Αγνόησε:20 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-el
Αγνόησε:4 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib all Packages
Αγνόησε:5 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-en_US
Αγνόησε:6 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-en
Αγνόησε:7 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-el_GR
Αγνόησε:8 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-el
Αγνόησε:10 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main all Packages
Αγνόησε:11 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-en_US
Αγνόησε:12 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-en
Αγνόησε:13 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-el_GR
Αγνόησε:14 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-el
Αγνόησε:16 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free all Packages
Αγνόησε:17 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-en_US
Αγνόησε:18 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-en
Αγνόησε:19 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-el_GR
Αγνόησε:20 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-el
Αγνόησε:4 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib all Packages
Αγνόησε:5 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-en_US
Αγνόησε:6 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-en
Αγνόησε:7 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-el_GR
Αγνόησε:8 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/contrib Translation-el
Αγνόησε:10 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main all Packages
Αγνόησε:11 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-en_US
Αγνόησε:12 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-en
Αγνόησε:13 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-el_GR
Αγνόησε:14 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/main Translation-el
Αγνόησε:16 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free all Packages
Αγνόησε:17 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-en_US
Αγνόησε:18 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-en
Αγνόησε:19 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-el_GR
Αγνόησε:20 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial/non-free Translation-el
Hit:21 https://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease                  
Hit:22 https://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease                    
Φέρε:23 https://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease [102 kB]  
Φέρε:24 https://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [102 kB]
Αγνόησε:25 https://packages.linuxmint.com sylvia InRelease                    
Φέρε:26 https://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [102 kB]
Hit:27 https://packages.linuxmint.com sylvia Release                          
Φέρε:28 https://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main Translation-el [51,1 kB]
Φέρε:29 https://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/restricted Translation-el [1800 B]
Φέρε:30 https://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe Translation-el [6200 B]
Φέρε:31 https://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/multiverse Translation-el [11,8 kB]
Φέρε:32 https://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main i386 Packages [637 kB]
Φέρε:34 https://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main Translation-en [283 kB]
Φέρε:35 https://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe i386 Packages [529 kB]
Φέρε:36 https://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main i386 Packages [370 kB]
Φέρε:37 https://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe Translation-en [228 kB]
Φέρε:38 https://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main Translation-en [178 kB]
Φέρε:39 https://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe i386 Packages [157 kB]
Φέρε:40 https://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe Translation-en [98,3 kB]
Μεταφορτώθηκαν 2859 kB σε 20s (138 kB/s)                                    
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
W: The repository 'cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release i386 20171124 xenial Release' does not have a Release file.
N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
mint@mint ~ $
Αν κάποιος μπορεί να μου δώσει τα φώτα του,θα είμαι ευγνώμων.
Parachute for sale.  Used only once.  Small red stain ...
  Απάντηση
#2
Χοντρικά σου λέει ότι το ISO δεν είναι κανονικό αποθετήριο και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι (σε live). Μπορείς να πας στις πηγές λογισμικού του synaptic και να το αφαιρέσεις. Γιατί όμως προσπαθείς να κάνεις update σε live;
Το άπλυτο κορμί το πλένεις. Καθαρίζει. Η βρόμικη ψυχή πώς πλένεται;
  Απάντηση
#3
Soulrain Falls, ευχαριστω,δεν περιμενα τοσο αμεση ανταποκριση.Ακομα το παλευω με τον κωδικα και γενικα την φιλοσοφια των linux.
Λογο του οτι το μηχανημα μου ειναι λιγο παλιο...
Κώδικας:
mint@mint ~ $ sudo lshw -short
H/W path                 Device      Class       Description
============================================================
                                     system      OptiPlex GX270
/0                                   bus         0X1105
/0/0                                 memory      64KiB BIOS
/0/400                               processor   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80G
/0/400/700                           memory      8KiB L1 cache
/0/400/701                           memory      512KiB L2 cache
/0/1000                              memory      1GiB Μνήμη συστήμα�
/0/1000/0                            memory      1GiB DIMM SDRAM Synchronous 333
/0/1000/1                            memory      DIMM SDRAM Synchronous 333 MHz
/0/100                               bridge      82865G/PE/P DRAM Controller/Hos
/0/100/2                             display     82865G Integrated Graphics Cont
/0/100/6                             generic     82865G/PE/P Processor to I/O Me
/0/100/1d                            bus         82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHC
/0/100/1d/1              usb2        bus         UHCI Host Controller
/0/100/1d.1                          bus         82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHC
/0/100/1d.1/1            usb3        bus         UHCI Host Controller
/0/100/1d.2                          bus         82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHC
/0/100/1d.2/1            usb4        bus         UHCI Host Controller
/0/100/1d.3                          bus         82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHC
/0/100/1d.3/1            usb5        bus         UHCI Host Controller
/0/100/1d.3/1/1                      input       Microsoft USB Optical Mouse
/0/100/1d.3/1/2                      input       Wired Keyboard 600
/0/100/1d.7                          bus         82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB2 EH
/0/100/1d.7/1            usb1        bus         EHCI Host Controller
/0/100/1d.7/1/6          scsi4       storage     DT 101 II
/0/100/1d.7/1/6/0.0.0    /dev/sdb    disk        4009MB SCSI Disk
/0/100/1d.7/1/6/0.0.0/1  /dev/sdb1   volume      3823MiB Windows FAT volume
/0/100/1e                            bridge      82801 PCI Bridge
/0/100/1e/c              enp1s12     network     82540EM Gigabit Ethernet Contro
/0/100/1f                            bridge      82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Int
/0/100/1f.1                          storage     82801EB/ER (ICH5/ICH5R) IDE Con
/0/100/1f.2                          storage     82801EB (ICH5) SATA Controller
/0/100/1f.3                          bus         82801EB/ER (ICH5/ICH5R) SMBus C
/0/100/1f.5                          multimedia  82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC'97 A
/0/1                     scsi0       storage    
/0/1/0.0.0               /dev/sda    disk        40GB ST340014A
/0/1/0.0.0/1             /dev/sda1   volume      36GiB EXT4 volume
/0/1/0.0.0/2             /dev/sda2   volume      1021MiB Extended partition
/0/1/0.0.0/2/5           /dev/sda5   volume      1021MiB Linux swap / Solaris pa
/0/2                     scsi1       storage    
/0/2/0.0.0               /dev/cdrom  disk        DVD-ROM GDR-D10N
Μπορω πιστευεις με αυτα τα χαρακτηριστικα να το κανω εγκατασταση?
Επισης ειδα οτι το Edition που εχω ειναι Beta ακομη.Παιζει ρολο ?
Τωρα που το σκεφτομαι το update σε live δεν εχει νοημα.Εχεις δικιο.
Σε ευχαριστω πολυ
Parachute for sale.  Used only once.  Small red stain ...
  Απάντηση
#4
Εφόσον λες ότι όλα πάνε καλά και δε βλέπεις κάποιο πρόβλημα, μπορείς να το εγκαταστήσεις. Ένας από τους λόγους που υπάρχουν τα live είναι για να βλέπουμε αν μπορεί το λειτουργικό να τρέξει στο μηχάνημά μας. Είναι εξαιρετικά σπάνιο να τρέχει καλά σε live αλλά όχι σε κανονική εγκατάσταση.

Για το beta, λογικά θα πας στην πλήρη έκδοση αν κάνεις τις αναβαθμίσεις (όταν υπάρχουν) αλλά μπορείς να περιμένεις αν δε βιάζεσαι μέχρι να βγει η επίσημη έκδοση.
Το άπλυτο κορμί το πλένεις. Καθαρίζει. Η βρόμικη ψυχή πώς πλένεται;
  Απάντηση
#5
Εκανα λαθος για το Edition ειναι Cinnamon long term support release which will be supported until 2021.
Οποτε ολα καλα.
Σε ευχαριστω ..να εισαι παντα καλα !
Parachute for sale.  Used only once.  Small red stain ...
  Απάντηση


Ίσως Σχετικά Νήματα...
Νήμα Άτομο Απαντήσεις Βλεφαριάσματα Τελευταία Ανάρτηση
  προβλημα με ηχο σε λαπτοπ με Mint cinnamon blackm76 30 2.534 03.07.2017 18:35
Τελευταία Ανάρτηση: blackm76
  Linux Mint 18.1 KDE Desktop Intel Drivers diman91 0 830 29.01.2017 23:08
Τελευταία Ανάρτηση: diman91
  Στο Linux Mint ξαφνικά δεν ακούγεται τίποτα mikeius666p 14 1.720 18.01.2017 20:55
Τελευταία Ανάρτηση: DarkGoth
  Linux Mint 18.1 Repositories sudo monkey 5 1.955 13.01.2017 00:42
Τελευταία Ανάρτηση: sudo monkey
  Προβλημα εισόδου στο linux mint dimitrios10 7 1.201 28.12.2016 15:18
Τελευταία Ανάρτηση: debianass

Πάμε στο Forum:


Πλάσματα σουλατσάρουν στο νήμα: 1 Επισκέπτης(ες)