Ψηφίστε για τον κώδικα δεοντολογίας του πυρήνα Linux
Επιτέλους! Καιρός ήταν!
33.33%
2
Κι εκεί χώθηκε η «πολιτική ορθότητα»;
16.67%
1
Το ίδιο μου κάνει/Δε με απασχολεί
0%
0
Τι είναι «κώδικας δεοντολογίας»;
50.00%
3
6 ψήφος(οι)
* Το ψήφισες αυτό. [Βλεφάριασμα Αποτελεσμάτων]

Τι πιστεύετε για τον κώδικα δεοντολογίας του πυρήνα Linux;
#1
Ερώτηση 
Ο πυρήνας Linux απέκτησε πρόσφατα καινούργιο κώδικα δεοντολογίας, γεγονός που προκάλεσε διάφορες αντιδράσεις και φήμες. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο σε ελληνική απόδοση κι έπειτα να ψηφίσετε, αν θέλετε, και να πείτε τη γνώμη σας.

Παράθεση:Σύμφωνο Κώδικα Δεοντολογίας Συνεισφερόντων

Η δέσμευσή μας

Προς το συμφέρον της καλλιέργειας ενός ανοιχτού και φιλόξενου περιβάλλοντος, εμείς ως συνεισφέροντες και συντηρητές δεσμευόμαστε να κάνουμε τη συμμετοχή στο έργο και στην κοινότητά μας μια εμπειρία χωρίς παρενοχλήσεις για όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία, το σωματικό μέγεθος, την αναπηρία, την εθνότητα, τα χαρακτηριστικά του (βιολογικού) φύλου, την ταυτότητα και την έκφραση του (κοινωνικού) φύλου, το επίπεδο εμπειρίας, τη μόρφωση, την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, την εθνικότητα, την προσωπική εμφάνιση, τη φυλή ή τη σεξουαλική ταυτότητα και τον προσανατολισμό.

Τα πρότυπά μας

Παραδείγματα συμπεριφοράς που συμβάλλει στη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος περιλαμβάνουν:
  • Χρήση φιλόξενης και δεκτικής γλώσσας
  • Σεβασμός στις διαφορετικές απόψεις και εμπειρίες
  • Αποδοχή εποικοδομητικής κριτικής
  • Εστίαση σε ό,τι είναι καλύτερο για την κοινότητα
  • Επίδειξη ενσυναίσθησης προς άλλα μέλη της κοινότητας

Παραδείγματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς από συμμετέχοντες περιλαμβάνουν:
  • Χρήση σεξουαλικής γλώσσας ή εικόνων και ανεπιθύμητη σεξουαλική προσοχή
  • Τρολλάρισμα, προσβλητικά/υποτιμητικά σχόλια και προσωπικές ή πολιτικές επιθέσεις
  • Δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών άλλων, όπως η φυσική ή η ηλεκτρονική διεύθυνση, χωρίς ρητή άδεια
  • Άλλη συμπεριφορά που θα μπορούσε λογικά να θεωρηθεί ακατάλληλη σε επαγγελματικό περιβάλλον

Οι ευθύνες μας

Οι συντηρητές είναι υπεύθυνοι για την αποσαφήνιση των προτύπων αποδεκτής συμπεριφοράς και αναμένεται να πράξουν κατάλληλες και δίκαιες διορθωτικές ενέργειες για να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε περίπτωση μη αποδεκτής συμπεριφοράς.

Οι συντηρητές έχουν το δικαίωμα και την ευθύνη να αφαιρούν, να επεξεργάζονται ή να απορρίπτουν σχόλια, commits, κώδικα, αλλαγές σε wiki, issues, και άλλες συνεισφορές που δεν εναρμονίζονται με τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας ή να αποκλείουν προσωρινά ή μόνιμα κάθε συνεισφέροντα για άλλες συμπεριφορές που θεωρούν ακατάλληλες, απειλητικές, προσβλητικές ή επιβλαβείς.

Πεδίο εφαρμογής

Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει εφαρμογή τόσο σε χώρους έργων όσο και σε δημόσιους χώρους όταν ένα άτομο εκπροσωπεί το έργο ή την κοινότητά του. Παραδείγματα εκπροσώπησης ενός έργου ή μιας κοινότητας περιλαμβάνουν τη χρήση επίσημης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ανάρτηση σε επίσημο λογαριασμό κοινωνικού δικτύου ή την ενέργεια ως διορισμένος εκπρόσωπος σε online ή offline εκδήλωση. Η εκπροσώπηση ενός έργου μπορεί να καθοριστεί και να αποσαφηνιστεί περαιτέρω από τους συντηρητές έργων.

Επιβολή

Περιπτώσεις καταχρηστικής, παρενοχλητικής ή άλλως μη αποδεκτής συμπεριφοράς μπορούν να αναφερθούν σε επικοινωνία με την Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή (Technical Advisory Board/TAB) στο <tab@lists.linux-foundation.org>. Όλες οι καταγγελίες θα εξεταστούν και θα ερευνηθούν και θα έχουν ως αποτέλεσμα απόκριση που θα θεωρηθεί αναγκαία και κατάλληλη για τις περιστάσεις. Το TAB υποχρεούται να διατηρεί εμπιστευτικότητα όσον αφορά το άτομο που αναφέρει ένα περιστατικό. Περισσότερες λεπτομέρειες για συγκεκριμένες πολιτικές επιβολής μπορούν να αναρτώνται χωριστά.

Συντηρητές που δεν ακολουθούν ή δεν εφαρμόζουν τον Κώδικα Δεοντολογίας καλόπιστα ενδέχεται να υποστούν προσωρινές ή μόνιμες επιπτώσεις, όπως αυτές καθορίζονται από άλλα μέλη της ηγεσίας του έργου.

Απόδοση

Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι προσαρμοσμένος από το Σύμφωνο Συνεισφερόντων, έκδοση 1.4, διαθέσιμο στο https://www.contributor-covenant.org/ver...nduct.html.
Το άπλυτο κορμί το πλένεις. Καθαρίζει. Η βρόμικη ψυχή πώς πλένεται;
  Απάντηση


Πάμε στο Forum:


Πλάσματα σουλατσάρουν στο νήμα: 1 Επισκέπτης(ες)