Αὐγουστῖνος
Έρχεται συχνά

Κατάσταση:
Αὐγουστῖνος είναι Όξω
Τελευταία Επίσκεψη:
09.04.2019 09:22
Χρόνος σε Σύνδεση:
2 Ώρες, 37 Λεπτά, 47 Δευτερόλεπτα
Συνολικές Αναρτήσεις:
57 (0,02 αναρτήσεις ανά μέρα | 0.19 % επί των συνολικών αναρτήσεων) (Βρες Όλες τις Αναρτήσεις)
Συνολικά Νήματα:
3 (0 νήματα ανά μέρα | 0.06 % επί των συνολικών νημάτων) (Βρες Όλα τα Νήματα)
Υπογραφή:
Οἱ ἄνθρωποι γεννιοῦνται ἀμόρφωτοι, ὄχι ἠλίθιοι. Γίνονται ἠλίθιοι μὲ τὴν ἐκπαίδευση.[SIZE=3] (B. Russell)